“Bort med vårdrövarna!”

06 april 2010

Inrikes, Nyheter

– Rövarna måste bort!, Sa Dag Larsson (S), oppositionsborgarråd i Stockholm. Oppositionen i Stockholms läns landsting tänker vinna valet i höst. I alla fall om man ska tro de tre landstingsråden Birgitta Sevefjord (V), Dag Larsson (S) och Raymond Wigg (MP), som ställde upp på utfrågning i ABF-huset i Stockholm förra veckan.

”Rövarna”, det är de stora företag som drar in vinster på vården i Stockholm, med hjälp av stockholmarnas skattepengar.
Det som framför allt har väckt oro och ilska i breda läger i storstadsregionen är det system som den borgerliga alliansen sjösatte efter valet: Vårdval Stockholm.
Oppositionen har ett eget förslag, förklaras det från podiet.
– Hälsoval Stockholm ska utgår från behov i stället för efterfrågan, säger Raymond Wigg (MP) och talar också om träd och vattens betydelse för hälsan.
Dag Svensson (S) förklarar att oppositionen förbereder maktövertagandet, pratar med varandra och snart kommer med klara besked.
Och det krävs nog, för hur överens de tre representanterna än är om att det nuvarande systemet inte är bra och att förändringar behövs, så är de inte helt överens i vad som behöver göras.

Alliansen sa nej
Nätverket Gemensam Välfärd hade tillsammans med Vårdförbundet Stockholm, TCO i Stockholms län och ABF Stockholm inbjudit landstingspolitikerna till utfrågning i vårdfrågorna.
Oppositionen ställde upp, allianspolitikerna vägrade. På utfrågningen saknades alltså de politiker som var ansvariga för dagens vårdpolitik.
Ett sextiotal intresserade hade samlats i ABF-salen, och det var en kunnig publik.
En het fråga var uppenbarligen kärnfrågan om ifall privatiseringen av vårdapparaten på olika nivåer kommer att stoppas om oppositionen vinner valet.
– Själv skulle jag stoppa den helt, säger Birgitta Sevefjord.
– Riskkapital får inte driva stora akutsjukhus.
Ett exempel är S:t Görans sjukhus i Stockholms innerstad, vars avtal går ut 2012. Det sjukhuset är en hjärtefråga för Sevefjord:
– Capio betalar inte en spänn i skatt i Sverige, och gör jättevinster. Vi sålde det 1999 för 250 miljoner, året efter gjorde de en vinst på 253 miljoner! Om man nu ska välja sina strider så väljer jag S:t Göran. Hoppas Socialdemokraterna stöder oss här!
Raymond Wigg är inte lika klar i den frågan. Miljöpartiet tänker sig ”en tredje väg”, inte gå tillbaka till det gamla utan arbeta fram nya vägar.
– Vi vill inte sopa banan med de privata vårdgivarna. Miljöpartiet är inte emot privata vårdgivare.
Den offentliga vården har varit sämre på att få personalen engagerad, säger han.

Omfördelningar
Dag Svensson är upprörd över att privata företag har kliniker inne på de stora sjukhusen, kliniker som tar emot försäkringspatienter som går förbi köerna. De måste bort, säger han.
– Risken är att vi närmar oss ett amerikanskt vårdsystem.
Att Vårdval Stockholm har lett till stora omfördelningar från fattiga till rika områden när det gäller primärvården, vårdcentralerna, är alla överens om. Dag Svensson:
– Som det är nu är resurserna flest där folk är friskast, obegripligt.
Svensson som har varit ute och talat med vårdanställda säger:
– Nio av tio läkare säger att de verkligt sjuka inte får den vård de behöver i dag.
Och oppositionen har ett gemensamt förslag, säger han, där primärvårdens ersättningssystem ändras.
Det är viktigt att utjämna klasskillnaderna, säger Birgitta Sevefjord:
– Men de ökar snarare än minskar. Livslängden har stark koppling till utbildning, inkomst och bostad.
– Att försvara den offentligt drivna, skattefinansierade hälso- och sjukvården måste vara det väsentliga. Vi ska inte vara kunder på en marknad utan medborgare som ska få service. Det är en myt att privata företag är mer effektiva, det finns inga studier som visar detta.
– Vi har vård i världsklass i Sverige, och det beror på att vi har offentligt driven och finansierad vård!
Och vallöftena?
– Det här är ett stort vallöfte från våra tre partier, säger Dag Svensson.
– Hälsoval Stockholm som ska gå efter behov, inte plånbok.
Raymond Wigg skjuter in:
–Vi är inte överens om allt, men om att stärka och utveckla den offentliga vården.
Nej, riktigt överens är de inte, och de är noga med att inte trampa varann på tårna. Mötesmoderatorerna ställer en konkret fråga till alla tre:
– Kommer ni att säga nej till att akutsjukhus tas över helt eller delvis av privat kapital?
Raymond Wigg: Ja.
Birgitta Sevefjord: Jag vill ta tillbaka dem, och det är ett löfte.
Dag Svensson: Ja.

Gunvor Klarström

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.