2010 INSAMLING

12 april 2010

Kampanj för INTIS

Efter förra veckans kanonresultat med 6 800 nya kronor in i våra lador, mojnade återigen vinden i våra segel denna vecka och endast 1 300 kronor kom in. Totalresultatet för året ligger därmed nu på 23 833 kronor. Förhoppningsvis går resultatet återigen i höjden kommande vecka, om vi ska följa den senaste tidens rådande mönster: en vecka uppåt, nästa vecka nedåt. Men, som sagt var, kampen för socialismen och en radikal vänstertidning behöver – paradoxalt nog – alltid pengar.

Anders Karlsson

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.