”Ställ om samhället – jobb och klimat istället för profit”

20 april 2010

Intervju, Nyheter

– Vi kommer att göra en speciell satsning på klimatfrågorna nu under våren, säger Erik Sjöberg från Socialistiska Partiets styrelse.
– Det kommer att bli mycket aktiviteter runt om i landet.

Varför satsa på just klimatfrågorna? Ja, när är inte den frågan aktuell, menar Erik Sjöberg.
– Nu har ju klimatförhandlingarna i Köpenhamn havererat också. Det handlar om att kapitalismen inte kan lösa de frågorna på ett långsiktigt och rättvist sätt, och det vill vi uppmärksamma.
– Nu på lördag ordnas ett möte i Malmö med Andreas Malm om just Ekosocialism eller klimatkaos, som vi kallar kampanjen.
Det kommer förstås att handla en hel del om tillväxt.
– Inriktningen kan ju inte handla om att stoppa all typ av tillväxt, men tala om vilken sorts tillväxt som behövs för människors behov. För oss är de mänskliga behoven primära, inte profiten. Kapitalismen är inriktad på tillväxt som egenvärde och kortsiktiga vinster. Den kan inte ta hänsyn till mänskliga behov och klimat.
Flygblad, affischer och pamfletter har tagits fram, det blir fler möten, och i Stockholm avslutas satsningen med ett möte 15 april.
– Workshops, diskussioner och åtminstone en freeshop. Det betyder att grejerna på bordet inte kostar någonting, lite återanvändning kan man säga.
Ett inslag i planeringen kan Erik berätta om:
– Det blir prisutdelning till någon som är riktigt skadlig för klimatet. Ett kolpris – vi bakar nog en koltårta.
Stående paroller under våren blir ”Ska direktörer och politiker sabba din framtid?” och ”Ställ om samhället – jobb och klimat istället för profit”. Det innefattar en rad frågor som kommer att diskuteras: till exempel Motarbeta bilism i storstäder, Klimatsmart energi nu! Ställ om industrin till klimatsmart produktion! Kortare arbetstid åt alla och Gratis och utbyggd kollektivtrafik.
– Vi återkommer med rapporter om vad som händer ute i landet, säger Erik Sjöberg.

Gunvor Karlström

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.