”Lavallagen blir valfråga”

06 april 2010

Intervju, Nyheter

Försöket från oppositionen att med hjälp av grundlagen få lagförslaget med anledning av Lavaldomen att vila i tolv månader misslyckades. Torsdag 25 mars röstade riksdagen igenom förslaget om den nya Lavallagen som innebär försämringar för utländska och svenska arbetare.

Två gånger har lagrådet prövat propositionen. Båda gångerna gick det regeringens väg. Socialdemokraterna och Miljöpartiet accepterar lagrådets juridiska bedömning men anser att lagen är alldeles för långtgående. Vänsterpartiet står fast vid att propositionen är ett ingrepp i den grundlagsskyddade föreningsfriheten. Alla tre partierna tänker rösta emot och har lovat att riva upp lagen om de kommer till makten, skrev Dagens Nyheter i en artikel inför torsdagens omröstning i riksdagen.
Fackförbundet Byggnads har i flera år påpekat att en anpassning av EG-domstolens dom i det så kallade Lavalmålet får stora konsekvenser för svenska och utländska löntagare och den svenska modellen. EG-domstolens Lavaldom begränsade de villkor facket kan kräva för att utländska arbetare ska få rätt villkor. I den nya Lavallagen som nu röstats igenom går regeringen ett steg längre och försvårar fackets möjligheter att teckna avtal med utländska företag. Här svarar Dan Lundqvist Dahlin, fackförbundet Byggnads pressekreterare, på Internationalens frågor.

Vad innebär riksdagens beslut?
– Det innebär som vi ser det från Byggnads sida att det kommer att bli svårare för svensk fackföreningsrörelse att skydda utländska arbetare från att få sämre löner och villkor än sina svenska kollegor. Denna lag innebär att kryphål skapas för oseriösa företag vad gäller löner och avtal.

Hur kommer det sig att Lavallagen kunde röstas igenom i riksdagen trots att de tre oppositionspartierna lovat att rösta emot förslaget?
– För att det finns en borgerlig majoritet i riksdagen. Denna majoritet ville inte vilandeförklara den nya Lavallagen, vilket oppositionen hade föreslagit.

Hur reagerar Byggnads på detta besked?
– Det är negativt att det blev en lag som påverkar den svenska modellen. Samtidigt som det är olyckligt att lagen går igenom så ser vi denna fråga som en viktig valfråga som oppositionen kan vinna röster på.

Vad händer härnäst?
– Det finns krafter på EU-nivå som uttalat sitt stöd för fackföreningsrörelsen. Nya kommissionärer som är ansvariga för dessa frågor om arbetsmarknaden är till exempel fransmannen Michel Darnier som är ansvarig för den inre marknaden inom EU och ungraren Lazlo Andor. De vill se över utstationeringsdirektivet vilket reglerar dessa frågor. I övrigt väntar vi på valet i höst.

Liza Ahnland
liza@internationalen.se

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.