Volvo Bussar använder bemanningsföretag

22 mars 2010

Inrikes, Nyheter

– Vi är förbannade och beredda att gå ut i konflikt om inte parterna löser frågan under avtalsförhandlingarna, säger Jan Sturesson, klubbordförande på Volvo Buss i Borås. Volvo Buss, ett företag som säger upp fast anställda för att sedan anlita bemanningsföretag.

Fler och fler företagsledningar utnyttjar det kryphål som finns i lagen om anställningsskydd, LAS, för att komma runt den nio månader långa företrädesrätten som uppsagda har.
Att kryphålet finns är inte konstigt. LAS härstammar från mitten av sjuttiotalet, och tog fasta på att den socialdemokratiska regeringen under ledning av statsminister Per Albin Hansson 1935 kommit med en rad åtgärder, bland annat förbud mot privata arbetsförmedlingar. Syftet var att skapa ”ordning och reda” på arbetsmarknaden då bemanningsföretagen använts som strejkbrytarorganisationer, framför allt under det strejktäta tjugotalet. Inte minst efter dödsskjutningarna mot arbetare i Ådalen 1931 då arbetsgivarna anlitade bemanningsföretag för att knäcka de strejkande pappers- och massaarbetarna.
Förbudet kom att finnas kvar länge. 1991, under den socialdemokratiska regeringen, och 1993, under högerregeringen, kunde bemanningsföretagen återlegaliseras fullt ut.
Och nu använder arbetsgivarna detta vapen.

Tillbaka på jobbet
Ett av de företag som använder det är Volvo Bussar i Borås. Där har ett trettiotal sagts upp under det senaste året. Uppsagda av företagsledningen med den vanliga motiveringen, arbetsbrist.
Idag är hälften av de uppsagda tillbaka till sina jobb. Men som inhyrda via bemanningsföretaget, Lernia. Dessutom har företagsledningen hyrt folk som aldrig tidigare arbetat på Volvo Bussar.
– Trots att våra tidigare jobbarkompisar har företräde till återanställning. Det är inte klokt att företaget kan få bete sig så här, säger klubbordförande Jan Sturesson till www.ifmetall.se
Jan Sturesson tillägger att han tycker det är bra att orderingången vänt ”och att vi inte har något principiellt mot bemanningsföretagen. Men när inhyrning används för att runda LAS är det inte konstigt att folk blir förbannade”.

Kjell Pettersson
kjell@internationalen.se

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.