Strejk på Bonniers boklager: SAC-facket protesterade mot bemanningsföretag

15 mars 2010

Inrikes, Nyheter

”Ja till fasta jobb – Nej till bemanningsföretag!” Så löd texten på banderollerna när arbetarna vid Bonniers boklager Samdistribution genomförde en två timmar lång strejk på tisdagen.

Sektion Samdistribution av SAC Syndikalisterna vid företaget Bonniers boklager Samditsribution är en av många fackklubbar som nu gått med i Jobbuppropet. På tisdagen genomförde fackklubbens medlemmar en två timmar lång strejk eftersom Samdistribution har gjort sig av med 25 procent av personalstyrkan vilken ersatts med inhyrd personal från bemanningsföretag.. Här intervjuas representanter från Sektion Samdistribution.

Varför genomför Samdistribution denna strejk och vad vill ni uppnå?
– Strejken genomfördes mot lönedumpningen och för bättre personalpolitik. Genomsnittslönerna på Samdistribution ligger långt under genomsnittet för lagerpersonal och dessutom har en slimmad organisation inneburit större arbetsbelastning, det vill säga ytterligare lönedumpning.
– Samdistribution har sagt upp 14 personer på grund av förutspådd arbetsbrist. Under de senaste åren har personalstyrkan även minskat på andra, naturliga sätt och företaget har inte nyanställt på flera år. Att vi under hela 2009 haft inhyrd arbetskraft (17 personer i genomsnitt per månad) skapade också en oro för att företaget vill ersätta fast personal med inhyrda arbetare och därmed försvaga arbetarkollektivet.
– Dessutom har företaget gjort en omorganisation vilken inneburit att flera personer har fått nya arbetsuppgifter utan att företaget erbjudit dem att själva påverka sin situation och utan att ta hänsyn till varken kompetens eller den psykosociala arbetsmiljön.

Hur reagerade företagsledningen på strejken?
– VD:n för Bonnierförlagen svarade att företaget inte vill ersätta fast personal med inhyrd. För att bevisa detta har de idag bestämt att ringa till dem som blivit uppsagda och erbjuda dem ”tidsbestämda arbeten” på Samdistribution. VD:n för Samdistribution har nu också sagt att den nya organisationen ”inte är huggen i sten” och att de som vantrivs med sina nya arbetsuppgifter har möjlighet att byta. De högsta cheferna gick också runt i lagret och frågade flera arbetare om hur de uppfattar situationen på Samdistribution.

Vad händer härnäst?
– Vi kämpar vidare för oss och alla arbetare!
Enligt SAC:s pressmeddelande är 81 procent av LO:s medlemmar beredda att strejka för att stoppa bemanningsföretagen, en åtgärd som även Samdistributions medlemmar är redo att vidta. Frågan om bemanningsföretag har beskrivits som en av de viktigaste i årets avtalsrörelse.

Backgrund:
I och med finanskrisen 2009 kom bemanningsföretagen att spela en allt större roll på arbetsmarknaden. Anställda varslades, men ersattes med inhyrd personal när företagens maskineri började rulla igen.
Denna situation har naturligtvis skapat mycket otrygghet för de anställda och utvecklingstrenden har lett till högljudda protester och att det tvärfackliga nätverket Jobbuppropet nu bildats. Jobbuppropet är en namninsamling och protestaktion för fasta jobb, mot bemanningsföretag och otrygga anställningar.
”Mycket tyder på att uppsägningarna är en del av en långsiktig strategi att omvandla fast arbetsstyrka till inhyrd. För oss anställda innebär det i långa loppet en oacceptabel dumpning av arbetsvillkoren.” Detta skriver SAC i ett pressmeddelande.

, , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.