Samlade till försvar för kollektivavtalen … men var fanns de stora media?

29 mars 2010

Inrikes, Nyheter

Vi var väl omkring 2 500 som samlats på Sergels torg vid tvåtiden förra torsdagen. De som kallat till manifestationen ”Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige” var Fackliga Samhällsbyggarna där sju fackliga centralorganisationer samverkar. Påfallande många av de som var där hade arbetskläder. Merparten kom direkt från byggena i Stockholm.

Med tanke på att manifestationen hölls mitt på dagen var antalet som var där inte att förakta. Talade på den korta manifestationen gjorde Johan Lindblom, Byggettans ordförande, och Per Bardh, LO:s avtalssekreterare.
Per Bardh kunde givetvis inte undgå att tala om den pågående avtalsrörelsen, man framför allt uppehålla sig vid kollektivavtalen.
– Regeringen säger sig stödja kollektivavtal, men vill minska deras betydelse genom att införa Lavallagen. De vill inte att det ska bli bättre för arbetare, sa Per Bardh bland annat.
Budskapet från Johan Lindholm var att det är dags för Arbetarsverige att säga ifrån.
– När facket får betala skadestånd för att ha följt gällande arbetsmarknadslagsstiftning. När domstolarna bestämmer över arbetsmarknadens parter. När personal sägs upp och bemanningsföretag tar över jobben. Det visar vikten av kampen för kollektivavtal, fackets roll och hur viktig årets avtalsrörelse är, sa Johan Lindholm bland annat.
Nå, tidpunkten var på dagen, det vill säga i god tid före de stora tidningarnas pressläggning. Manifestationen har varit känd i flera månader och man kan med största säkerhet utgå från att pressmeddelande från arrangörerna gått ut. Så väntade man sig att det faktum att 2 500 manifesterade för kollektivavtalet skulle nämnas på nyheterna, i någon av de stora TV-kanalerna, eller dagen efter i någon av de stora drakarna Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter.
Men inte ett ord, inte en rad, inte en bild så vitt jag vet.
Kanske inte helt oväntat eftersom samma media sedan länge har bedrivit en arbetarblockad i respektive organ.
Arbetare får endast, och det gäller i första hand SvD och DN, komma till tals när någon styrelse bestämt sig antingen för att flytta till låglöneland, massavskeda eller stänga butiken.
Och då följer intervjuerna ett ytterst välregisserat mönster. Den som intervjuas får på sin höjd, på den obligatoriska idiotfrågan om hur det känns, ge svaret ”för jävligt”. Toppen är om någon av journalisterna på plats kan snoka upp någon som är så upprörd att han eller hon gråter.
Fråga nummer två följer också den ett standardformulär, och här gäller det att till varje pris inte ha fått tag i någon arbetare som manar till kamp. Svaret på frågan ”vad kan ni göra?” ska vara ”ingenting, absolut ingenting” och att ”vi förväntar oss att ägarna tar sitt ansvar”.
Vi tänker oss en annan manifestation med ett helt annat syfte. Ett femtiotal välklädda herrar från skattesmitarnas förening, förlåt skattebetalarnas förening, eller någon annan av de välbeställdas kverulantgrupper har ett torgmöte om det höga skattetrycket.
Vis av erfarenheten vet man att detta pyttemöte kommer att bevakas. Med en helsida i respektive DN och SvD. Givetvis med braskande rubriker som ”Skatteupproret” eller ”Raseri över skattetrycket”.
Givetvis kryddat med en ledare på samma tema. Och några krönikor eller vad man ska kalla det på sidan tre och fyra där damerna Siwe och Kjöller får vädra sitt hat mot offentliga sektorn i allmänhet och arbetarklass i synnerhet.
Dagen efter på DN:s och Svenskans välregisserade kampanjsidor som av någon outgrundlig anledning kallas för debattsidor ett långt inlägg från 20 höga herrar från Direktörernas Dalmatinerklubb För Inbördes Beundran där de hotar med att lämna landet.
Av detta torde slutsatsen för er läsare vara glasklar.
Internationalen behövs. Mer än någonsin. Därför värva nya prenumeranter.
Internationalen behövs om sanningen ska fram

Kjell Pettersson

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.