ROKS prisar Eva-Britt Svensson

12 mars 2010

Notiser

Vänsterpartiets EU-parlamentariker Eva-Britt Svensson har tilldelats ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) pris “Årets kvinnogärning”.

Motvieringen från ROKS till priset lyder: Eva-Britt har arbetat inom politiken under en stor del av sitt liv och sitter sedan 2004 i EU-parlamentet, där hon numera som första svenska är ordförande i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Hennes arbete präglas av ett starkt rättspatos och en glöd och hon har gjort sig känd som en kunnig och stridbar politiker för kvinnors rättigheter, både på lokal och internationell nivå. Jourerna runt om i landet har använt sig av Eva-Britt som föreläsare och hennes insats har alltid varit helgjuten. I parlamentet drev hon förra året igenom en historisk resolution, som kommer att få stora konsekvenser för framtidens viktiga arbete mot mäns våld mot kvinnor inom EU. Roks hyser stark förhoppning om att Eva-Britt Svensson – genom sitt starkt personliga engagemang – fortsätter att lyfta frågan på den EU-politiska arenan.

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.