Makten över media

16 mars 2010

Ekonomi, Fokus, Kultur, Media

Medieindustrin i Sverige domineras av fyra stora ägare av vilka tre beskrivits i serien om dagens 15 familjer. Dessa tre är Bonniers, Hjörne och Stenbeck. Alla tre är också dynastiska familjer med tre eller fler generationer verksamma i de kontrollerade företagen och har därför också behandlats i serien om finansdynastier, läs om dynastierna Bonnier, Stenbeck och Hjörne. Den fjärde stora mediegruppen är Schibsted som äger bl.a. Aftonbladet och SVD.

När Resumé listade de mäktigaste personerna i media var förstås dessa koncerner de helt dominerande bland dessa mediemakthavare. Av totalt 79 listade makthavare hörde 19 stycken (24 %) hemma i Bonniersfären, Stenbeck hade 8 stycken bland de mäktigaste i medieindustrin, Schibsted 5 och Hjörne 3.

Utöver dessa fyra stora handlar artikelserien om makten över media om bl.a. ProSiebenSat Media, Clear Channel, Gota Media, Herenco, NWT och Norrköpings Tidningar samt kanske ytterligare några mediekoncerner i Sverige.

 1. Bonniers – nästan synonymt med media i Sverige
 2. Hjörnes – västsveriges mediakungar
 3. Stenbeck – en modern medieföretagsgrupp
 4. Schibsted – fjärde största medieägaren i Sverige
 5. ProSiebenSat – Sveriges fjärde TV-operatör
 6. Clear Channel – ett av de största reklambolagen i Sverige
 7. Telenor – mediekoncern och TV-distributör i Norden
 8. JC Decaux – det andra stora reklamtavleföretaget
 9. Norrköpings tidningar – Erik och Asta Sundins Stiftelse
 10. Familjen Ander – dominerar media i Värmland
 11. Gota Media – tidningskoncern i Småland och Sjuhäradsbygden
 12. Familjen Hamrin – snålbältets tidningskungar
 13. MittMedia – Gefle Dagblad kontrollerar södra Norrland
 14. Gammelmedia
 15. Bonniers mediemonopol
 16. Hjörnes mediemonopol
 17. Bonnierkoncernens makt förstärks
 18. Mediemonopolet stärks
 19. Medievärldens mäktigaste

, , , , , , , , , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.