LO kräver rätt till heltid: ”Oacceptabelt att så många LO-kvinnor tvingas till deltid”

01 mars 2010

Inrikes, Nyheter

Det finns omkring en miljon deltidsarbetande. De flesta är kvinnor. Arbetarkvinnor. Merparten vill arbeta mer.

I Sverige finns det 3,9 miljoner anställda.
Omkring en miljon, 27 procent av dem, arbetar deltid. Omkring 500 000 av dem vill arbeta mer. 280 000 av dem arbetar deltid på grund av de inte får mer arbetstid av arbetsgivarna eller inte hittar något heltidsarbete. 220 000 deltidsarbetande vill men kan inte arbeta mer på grund av att de inte orkar eller har nedsatt arbetsförmåga.
Av samtliga 3,9 miljoner anställda arbetar 41 procent av kvinnorna deltid. Motsvarande andel bland männen är 12 procent. Ser man till LO och dess medlemmar arbetar 50 procent av kvinnorna deltid och endast 9 procent av männen.
Det står att läsa i LO-rapporten ”Arbetstider 2009 – Heltids- och deltidsarbete efter klass och kön år 1990-2009”.
– Frågan om rätten till heltidsarbete handlar om klass och kön. Det är arbetarkvinnorna som många gånger arbetar deltid mot sin vilja och därmed förlorar rätten till egen försörjning. Det här är flexibilitet på arbetsgivarnas villkor. Genom att ha deltidsanställda som vill jobba mer har arbetsgivaren alltid tillgång till den arbetskraft han behöver medan de anställda tvingas leva i otrygghet utan att veta om de klarar av sin försörjning, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin i en kommentar till LO-rapporten.
LO:s avtalssekreterare heter Per Bradh och han konstaterar ”att så många, främst kvinnor i LO-yrken, tvingas jobba deltid trots att de både vill och kan arbeta mer är oacceptabelt. Just därför har LO-förbunden enats om att kräva rätt till heltid i den kommande avtalsrörelsen”.

Kjell Pettersson
kjel@internationalen.se

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.