Lex Laval till Lagrådet igen

22 mars 2010

Inrikes, Nyheter

Onsdag 10 mars röstade riksdagen om Lex Laval. Med knapp majoritet röstade en majoritet för arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorins försämringar av arbetsrätten. Men frågan är ännu inte avgjord. Oppositionen lyckas hänskjuta frågan till Konstitutionsutskottet.

Turerna kring Lex Laval och regeringens förslag till försämringar av arbetsrätten har många, långa och mycket krångliga. Frågan har bollats mellan en rad olika instanser innan den i förra veckan hamnade på riksdagens bord.
En som är mer insatt i frågan än de flesta är Nej till EU:s ordförande Jan-Erik Gustafsson och här reder han ut de senaste turerna för Internationalens läsare.

Vad hände i riksdagen?
– Jo, 10 mars röstade riksdagen om Lex Laval, den borgerliga alliansens lag som anpassar svensk arbetsrätt till EU-rätten efter Lavalmålet. Samtidigt hade den rödgröna alliansen begärt att förslaget skulle vilandeförklaras i ett år. Den anser att förslaget strider emot föreningsfriheten. Detta är också en ståndpunkt som omfattas av Internationella arbetstagarorganisationens högsta rättsliga organ, som nyligen har konstaterat att utslagen i bland annat Laval- och Vikingmålet strider mot ILO:s konvention nummer 87 om föreningsfriheten.

Hur gick omröstningen i riksdagen?
– Voteringen i riksdagen utföll med att Lex Laval antogs med 152 röster mot 144. Men då Lex Laval stöddes av mindre än fem sjättedelar av de röstande betyder det att Lex Laval hänvisades till konstitutionsutskottet för att pröva om bestämmelsen i regeringsformen om vilandeförklaring är tillämplig på Lex Laval.

Vad kommer att hända nu?
– Eftersom frågan är känslig är det sannolikt att utskottet på nytt låter Lagrådet ta ställning till vilandeförklaringen. Den borgerliga majoriteten i konstitutionsutskottet hade redan tidigare skickat Lex Laval till lagrådet, som då formellt inte yttrade sig i frågan, eftersom inget initiativ till vilandeförklaring vid det tillfället anmälts av de rödgröna till riksdagen, förklarar Jan-Erik Gustavsson.
Lagrådet har nu behandlat frågan och det mesta talar för att den hamnar på riksdagens bord nästa vecka.

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.