Kaos i tunnelbanan – Seko reagerar

01 mars 2010

Inrikes, Nyheter

”Våra medlemmar får i dessa tider av kaos i kollektivtrafiken utstå mycket, allt från arga resenärer till att sitta fast i flera timmar i tåg med kalla förarhytter.”

Detta skriver fackföreningen SEKO klubb 119 i ett pressmeddelande. Jannis Konstantis, klubbordförande i fackföreningen, svarar här på frågor om den rådande situationen i Stockholms tunnelbana.
Vad är det som händer, vilka är problemen i tunnelbanan?
– Naturligtvis är vädret ett problem, men det största problemet är underhållet. Banan/strömskenan rensas inte från snö och is. Då blir det problem för tågen, de kan inte komma fram och stanna som de ska. Det skapar säkerhetsproblem när föraren inte har kontroll över tåget.
I ert pressmeddelande skriver ni att vad vi nu upplever är konsekvenserna av privatiseringen av tunnelbanan, kan du förklara det?
– Förut hade SL helt ansvar, och resenärer och anställda visste vart man skulle vända sig. Nu är det olika entreprenörer som är ansvariga för olika saker vilket skapar samordningsproblem.
Vilken roll spelar det kaotiska vintervädret i sammanhanget?
– Vädret spelar en roll, men det är inte hela problemet. Underhållet är en desto viktigare fråga.
Vad händer nu, vilka åtgärder kommer att vidtas?
– Nu ska spåren rensas, vilket är bra. Men det borde ha gjorts i förebyggande syfte, inte i efterhand. Vi påpekar för SL att samordningen måste ses över, men vi vet ännu inte hur det kommer att lösas.
Liza Ahnland
liza@internaionalne.se

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.