Kampen mot bemanningsföretagen fortsätter!

29 mars 2010

Kommentar

– Kör hårt Patrik. Den som ropar till ordföranden för Lagenaarbetarna Patrik Olofsson är en arbetskamrat som håller i den ena
pinnen på banderollen ”För Lagenaarbetarnas seger”. Platsen är Kungsträdgården i Stockholm och jobbupprorets demonstration till Svenskt Näringslivs lokaler på Storgatan på Östermalm. Det är lördag i Stockholm. Den första vårdagen är här. Solen skiner från klarblå himmel och det är över tio grader varmt. Återigen är Jobbupproret i farten i en avtalsrörelse där nu varsel om övertidsblockader, nyanställningsblockader, blockad mot utökad bemanning och varsel från Handels om en strejk som omfattar 5 000 medlemmar kommer slag i slag. Från förbund efter förbund.

Detta i en avtalsrörelse där hökarna i Svenskt Näringsliv håller i taktpinnen och inte tillåter andra arbetsgivarorganisationer att sluta några som helst avtal som strider mot Svenskt Näringslivs nollbudskonfrontation mot svensk fackföreningsrörelse.
Denna lördag har Jobbupproret ställt in siktet på Svenskt Näringsliv. Först några korta tal i Kungsträdgården innan det är dags för de omkring 200 som samlats att gå till Östermalm och där lämna över Jobbupprorets upprop.
En av de som talar är Emil Boss från Storstockholms Allmänna Branschsyndikat av SAC.
– Bakom kraven i Jobbupproret enas arbetare från alla grenar av den svenska arbetarrörelsen. Fackklubbar och sektioner inom LO, förtroendevalda inom TCO, hela det fristående Hamnarbetarförbundet och mer än hälften av medlemmarna i vårt oberoende förbund SAC Syndikalisterna.
– Det som förenar oss är varken politiska överväganden eller ideologisk övertygelse. Det vi har gemensamt är att vi alla är arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden och att vi alla delar en konkret erfarenhet av deltider, behovsanställningar och bemanningsföretag. Många av oss har fått känna in på bara skinnet vad som menas med daglöneri, med otrygghet och konkurrenshets mellan anställda, säger Emil Boss bland annat

Med ropet ”Kör hårt Patrik” i ryggen från några arbetskamrater talar Patrik Olofsson. Patrik Olofsson frågar om de ställer upp och antar ett uttalande från Demonstranterna i Jobbupproret och där mottagaren är Svenskt Näringslivs ordförande Urban Bäckström.
Uttalandet lyder:
”Vi varslar härmed Svenskt Näringsliv om följande åtgärder:
Vi kommer debattera, demonstrera, strejka & blockera, så länge de otrygga anställningarna kvarstår.
Vi kommer, utifrån de beslut som tas av våra fackliga organisationer och/eller våra arbetskamrater på arbetsplatserna vidtaga de mått och steg som kan anses nödvändiga för att stoppa de otrygga anställningarna och för möjliggöra ett anständigt liv på våra arbetsplatser”.
Ett gemensamt jarop blir svaret till Patrik Olofsson.

Därefter är det dags för Jannis Konstantis, ordförande för tunnelförarna SEKO klubb 119 i Stockholm.
Budskapet från honom är att klubb 119 kommer ha en demonstration den 31 mars som går till motparten i avtalsrörelsen, arbetsgivarorganisationen Almega.
Några korta appeller från andra fackligt aktiva innan demonstrationen startar för att ringla sig genom centrala Stockholm innan den kommer till Svenskt Näringslivs lokaler på Östermalm. Väl framme får en delegation gå in och träffa Sverker Rudeberg, ansvarig för avtalsfrågor och CSR på Svenskt Näringsliv.
Rudeberg ger sig inte in i något meningsutbyte utan uppropet överlämnas och givetvis den av demonstranterna nyss antagna varselförklaringen.
Ytterligare en manifestation från Jobbupproret är över. Vad nästa steg är får vi anledning att återkomma till.

Kjell Pettersson

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.