Avtalsrörelsen hettar till

22 mars 2010

Inrikes, Nyheter

Stå fast vid bemanningskraven! Det var kravet från Jobbupproret när en facklig delegation träffade LO:s avtalssekreterare Per Bardh under måndagskvällen.

Avtalsrörelsen har börjat hetta till ordentligt. De så kallade opartiska ordförandena, OPO, har lagt fram ett andra förslag till teknikavtal. Denna gång hamnade löneökningarna på 0,7 procent i ettårsavtal. OPO har med andra ord inte närmat sig industrifackens krav på 2,6 procent utan denna andra gång krupit närmare arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringslivs krav på noll i löneökningar.
Inte helt oväntat blev svaret från de sex industrifacken ett resolut nej. Den fackliga organisationen går så långt att de betraktar budet som en ”ren provokation”. För arbetsgivarsidans organisationer var budet mer aptitligt, flera av dem sa ja.
Men OPO:s förslag handlade bara om lönenivåer. Övriga frågor ligger kvar olösta. Den fråga som det hettat till mest om är frågan om bemanningsföretagen. För denna minst sagt heta potatis finns ingen omedelbar lösning i sikte. Även om IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä i förra veckan räckte ut handen till Teknikföretagen inför de fortsatta avtalsdiskussionerna, när han enligt www.dagensarbete.se sa ”nu gäller det att hitta en bra kompromiss”.

Utanför LO-borgen
Några som inte räcker ut några händer är Jobbupproret som i måndags kväll hade tagit sikte på LO-borgen i centrala Stockholm. En borg byggd av arbetare för arbetarklassens organisationer för ett sekel sedan. Utanför borgen står en staty över en liten man med en käpp i handen. August Palm, den svenska socialismens pionjär framför alla andra.
Denna kväll blev August omringad av ett femtiotal aktivister från Jobbupproret. På plats som vanligt Lagenaarbetarnas ordförande Patrik Olofsson som tillsammans med AB Ålös fackordförande Hasse Andersson är initiativtagare till upproret.
Kring Palmen banderoller. ”Jobbupproret – Ja till fasta jobb- – Nej till bemanningsföretag” står det på en av dem. Syndikalistiska fanor från lokala samorganisationer vecklas ut.
Ut från LO-borgen kommer LO:s avtalssekreterare Per Bardh som ska träffa en facklig delegation från Jobbupproret. I gruppen ingår bland annat Patrik Olofsson, Rasmus Tallén från Handels, ordförande i den centrala fackliga gruppen vid Servera, Emil Boss på Storstockholms Allmänna Branschsyndikat och Bilbo Göransson från en Kommunalsektion i Stockholm.
Gruppen går in.
Utanför står de femtio kvar.
”Stå fast i kraven”
I en megafon talar en rad personer som på ett eller annat sätt stödjer jobbupproret. Nej till EU:s ordförande, en representant för de papperslösa, en kvinna från Lagena… Mångfalden är tydlig och uppmaningen är en och densamma till LO: att stå fast i avtalskraven och att fortsätta driva bemanningsfrågan och rätten till fasta heltidsjobb i årets avtalsrörelse.
Syndikalisterna meddelar att de lagt ett sympativarsel för de LO-förbund som går i strejk kring dessa.
Några talare kan inte undvika att häckla arbetsgivarnas paraplyorganisations ordförande Urban Bäckström, som samma dag på morgonen klampat in i avtalsrörelsen och hävdat att de fackliga organisationerna kan driva landet ut i strejk.
Tiden går. Efter en och halv timmas samtal med Peter Bardh kommer delegationen ut från LO-borgen. Bardh har inte gett några direkta besked, men om bemanningsfrågan uppgav han att minimum i årets avtalsrörelse är att få en reglering av den återanställningsrätt på nio månader som finns för den som blivit av med jobbet. Detta för att förhindra att företagen rundar LAS genom att sätta återanställningsrätten ur spel genom att anlita bemanningsföretag.
Det hela är över.
Men på lördag samlas Jobbupproret igen för att demonstrera. Denna gång är siktet inställt på den organisation som mer än alla andra symboliserar arbetsgivarnas attacker på löntagarna. Svenskt Näringsliv med säte på Östermalm.

Kjell Pettersson
kjell@internationalen.se

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.