”När amerikanska arbetare drabbas, så står ni näst i tur i Europa”

29 mars 2010

Nyheter, Utrikes

Wendy Thompson, Detroit, arbetar för kämpande fackföreningar. Wendy Thompson från Detroit hade varit bilarbetare. Hon trodde att det nu var dags att njuta av sin välförtjänta pension. Men så kom krisen. Nu kämpar hon för rätten till sin intjänade pension tillsammans med tusentals andra.
Om en månad, 23-25 april, är hon med och arrangerar Labor Notes-konferensen om facklig organisering – och uppmanar europeiska aktivister att delta.

International Troublemakers & Boat-Rockers Union, facket för besvärliga bråkmakare som inte sitter still i båten. Det är ett av uttrycken som används om den amerikanska organisationen Labor Notes.
Wendy Thompson, en av de första kvinnliga arbetarna i bilindustrin i Detroit, är nu med och organiserar nytänkande av den fackliga organiseringen i USA. Och det är nu mer nödvändigt än någonsin förr.
– Fackföreningarna i USA har varit på defensiven sedan 1980-talet. Sedan Chryslers enorma kris i slutet av 70-talet har fackbyråkraternas ”strategi” gått ut på eftergifter till arbetsgivarna, vilket de påstår är för att säkra arbetarna mot ännu värre angrepp. Och de har absolut inga verktyg att kämpa med nu när krisen har kastat ut hundratusentals i arbetslöshet, säger Wendy Thompson.

Ingen pension
Hon har varit fackligt aktiv sedan 70-talet, och egentligen gick hon i pension för ett par år sedan. Men det har hon ingen glädje av idag.
– Jag måste helt enkelt fortsätta kämpa. Vi som var anställda i Detroits bilindustri riskerar att mista hela vår pension, när våra före detta arbetsgivare går i konkurs. Vi har egentligen inga skyddsnät, säger Wendy Thompson.
– Det vi försöker nu är att börja från början igen med organiseringen. Alla knep duger – många av dem kan du läsa om i Troublemakers Handbook, säger Wendy Thompson.
Och även om Troublemakers inte är namnet på en ”riktig” fackförening, råder det inget tvivel om att människorna kring Labor Notes menar det på allvar.
– Vi stöder alla försök till nytänkande, direkta aktioner, facklig organisering i bostadområden, vad som helst. Arbetsmarknaden har ändrats drastiskt de senaste årtiondena, och den förändras fortfarande. Antalet papperslösa invandrare har ökat till miljoner, antalet med osäkra anställningar och deltidsarbete stiger för varje dag. Folk arbetar långt från bostaden, till skillnad från ”förr i tiden”, när städerna växte upp runt arbetsplatserna. Som det var i Detroit till exempel. Men nu är arbetsplatserna borta, de har gått omkull, säger Wendy Thompson.

Handlingsförlamning
Hon anser att arbetsgivarna och staten har varit långt snabbare att hitta strategier och taktik i klasskampen än arbetarna.
– Och de amerikanska fackföreningarna har bara suttit och väntat på att myndigheterna skulle göra arbetslagstiftningen bättre för arbetarna. Nu senast har de satt sin lit till Barack Obama. Det har förstås visat sig helt fruktlöst. Det är först och främst handlingsförlamningen vår organisation försöker göra upp med, säger Wendy Thompson om Labor Notes arbete. Labor Notes samlar regelbundet fackliga aktivister från olika delstater och yrkesområden för att utbyta idéer till organisering och kampstrategier. De största konferenserna som hålls vartannat år i Detroit samlar upp till tusen aktivister – även aktivister från övriga världen, bland annat Tyskland och Japan.

Europa nästa
Årets konferens äger rum 23-25 april (http://www.labornotes.org/conference), och Wendy Thompson uppmanar aktivister från Skandinavien att delta.
– Konferenserna är riktiga skattkammare fyllda av idéer till facklig organisering, och en fantastisk möjlighet att etablera kontakter mellan länder och kontinenter. Och vi har nytta av varandra – när amerikanska arbetare drabbas, så står ni näst i tur i Europa.
Socialistisk Information mötte Wendy Thompson när hon deltog som gäst vid Fjärde Internationalens världskongress i Belgien i februari. Thompson var bilarbetare i 33 år, varav 22 år som facklig representant. De sista sex åren var hon ordförande i sin lokala fackavdelning i Detroit.

Nina Trige Andersen
Översättning Gunvor Karlström

Se också:
http://www.labornotes.org/
Troublemakers Handbook: http://www.troublemakershandbook.org/

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.