”Mammor kan tvingas ta sex veckor ledigt”

08 mars 2010

Inrikes, Intervju, Nyheter

Nytt EU-förslag gör föräldrarättighet till tvång!
Med vår rätt till 16 månaders lång föräldraledighet ligger Sverige i topp vad gäller generösa föräldraförsäkringsregler.
Men med ett nytt förslag i EU:s jämställdhetsutskott om obligatorisk mammaledighet de första sex veckorna efter förlossning, befarar många att rättigheten delvis blir ett ovälkommet tvång.

”Med nitton röster för, tretton emot och en nedlagd blev det ett ja till betänkandet om utökad mammaledighet i jämställdhetsutskottet. Detta innebär att europeiska mammor kan få utökad mammaledighet från fjorton till tjugo veckor, varav sex veckor av hälsoskäl ska bli obligatoriska.” Detta skriver nyhetssajten Europaportalen.se.
Internationalen talade med Vänsterpartiets riksdagsledamot Josefin Brink som menar att förslaget är utformat som ett krav och inte en rättighet.
Vad innebär jämställdhetsutskottets beslut om utökad mammaledighet?
– Förslaget innehåller flera delar, varav en del stärker skyddet för gravida och nyblivna mammor. Det som är kontroversiellt är förslaget att mammor ska tvingas att ta ut föräldraledighet under sex veckor, medan motsvarande krav inte finns för pappor. Det är dåligt på två sätt; dels därför att vi anser att föräldraledighet ska vara en rättighet, inte en skyldighet, dels därför att det helt ensidigt pekar ut kvinnor som de enda som har föräldraansvar.
Vad är anledningen till detta förslag?
– I många EU-länder saknas adekvat skydd för gravida och föräldrar, som exempelvis rätt till föräldraledighet. Så det finns definitivt ett behov av att stärka skyddet och rättigheterna i många EU-länder. Men som sagt, problemet är att förslaget är utformat som ett krav, inte en rättighet.
Finns det risk att detta förslag förstärker könsrollerna och ojämlikheten mellan könen?
– Ja, naturligtvis.
Vad betyder förslaget för länder som redan har bra villkor på detta område?
– I värsta fall kan det tvinga oss att ändra den svenska lagstiftningen där ju båda föräldrarna har rätt att ta ut föräldraledigheten när de vill. Och kvinnor som idag har rätt att jobba fram till förlossningen om de vill och kan, kan komma att tvingas att inte göra det.
Kan det här förslaget vara bra för länder som idag har dåliga villkor för föräldraledighet?
– Absolut, som helhet kan det komma att innebära en förbättring i många länder. Men som sagt, det finns ingen anledning att utforma lagen som ett absolut och ensidigt krav på att kvinnor ska vara hemma. Det borde istället vara en rättighet, som också omfattar pappor.
Kommer förslaget att gå igenom i EU-parlamentet?
– Det återstår att se. Det är en lång och krånglig process.

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.