Tiotusen människor samlades i Faisalabad, Pakistans tredje stad, den 29 januari.

18 februari 2010

Nyheter, Reportage, Utrikes

Samlingen arrangerades av facket Labour National Movement (LQM) och Punjabs organisation för arrendatorer (AMP), två rörelser för arbetare och bönder som har blivit välkända för miljoner människor på grund av sina utmanande aktioner i flera distrikt.
För första gången samlades dessa två viktiga rörelser för arbetare och bönder i provinsen Punjab kring en gemensam plattform.
Konferensen inföll dagen efter Labour Party Pakistans femte kongress.

27-28 januari höll 140 LPP-delegater från hela landet nationell kongress i samma stad, och ledare från de båda rörelserna deltog i kongressen som delegater.
Under två veckor före kongressen dekorerades Faisalabad med LPP:s och LQM:s röda flaggor. LQM-aktivister arbetade dag och natt för att täcka huvudvägarna med arbetarsymboler. Vanligen är det bara de rikas partier som har tillräckliga resurser för att färgsätta hela stan. Men denna gång ledde ren beslutsamhet från aktivisternas sida till att budskapet om en ny arbetar- och bonderörelse nådde ut. Banderoller, affischer och väggmålningar förde fram budskapet.
Att arbetarnas och böndernas konferens kunde hållas i en period av dagliga självmordsattacker och bombexplosioner innebar en viktig utveckling. De underprivilegierade klasserna enades under sitt eget ledarskap. Det var länge sedan så många arbetare och bönder samlades i provinsen Punjab, förutom vid religiösa sammankomster.

Spänd atmosfär
Konferensen genomfördes i en spänd atmosfär, så det var bara engagerade aktivister och arbetare från de två rörelserna som deltog. Stadens tjänstemän förberedde för självmordsattacker genom att installera säkerhetsdörrar och ställa upp ambulanser och brandbilar på platsen. Arrangörerna hade hoppats på att mobilisera 30 000, men i den spända stämningen stannade många lokala aktivister hemma.
De två viktigaste parollerna för konferensen handlade om att industriarbetare skulle omfattas av socialförsäkringarna, och att arrendatorerna skulle få äganderätt till jorden. Men revolutionära paroller och solidaritetsparoller fick också en framträdande plats: ”Världens arbetare, förena er”, ”leve arbetarklassens solidaritet”, ”Den som odlar ska också så”, ”Asien är rött”, ”Socialism är det enda svaret”, Vår väg är revolutionen” och ”Kampen är vår strategi”.
Talarna påpekade behovet av enhet mellan arbetare och bönder för att kunna besegra de rikas och feodalisternas politik.
Talarna kom från hela Pakistan, och även från Frankrike och Australien. Där var bland annat Pierre Rousset från Frankrikes Nya Antikapitalistiska Parti (NPA) och Simon Butler från Socialist Alliance of Australia.

Farooq Sulehria

, , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.