Sopgubbarna förlorade i AD

15 februari 2010

Inrikes, Nyheter

– Dagens dom är djupt upprörande och man kan bara instämma i Fabian Månssons ord: vet hut – vet sjufalt hut.
Det säger Transports förbundsordförande Lars Lindgren efter att Arbetsdomstolen avgjort till Liselott Lööf ABs fördel i företagets ambitioner att sänka lönerna för sopgubbarna i Stockholm.

En ny konflikt har startat inom renhållningen i Stockholm. I februari förra året ville företaget Liselott Lööf AB införa månadslön för 12 sopgubbar. Införandet av månadslön skulle innebära en lönesänkning på flera tusen kronor och förlängd arbetstid.
Svaret från sopgubbarna blev strejk. Attacken slogs tillbaka och ärendet hamnade i Arbetsdomstolen. I förra veckan kom domen. Resultatet blev att sopgubbarnas fackliga organisation Transport förlorade. Domen innebär enligt Transports hemsida att sju sopgubbar idag tvingas göra valet att jobba 20 procent mer för mellan 1 000 till 6 000 kronor i månaden. Alternativet är uppsägning och arbetslöshet. Domen innebär också att Arbetsdomstolen godtar att arbetsgivare ensidigt ändrar i villkoren under pågående avtalsperiod. På sikt innebär också domen att ytterligare 74 sopgubbar kommer att ställas inför samma ultimatum.

”Ett hån”
– Ett hån mot avtalet, säger Transports förbundsordförande Lars Lindgren.
Direkt efter att domen kommit stod ett 40-tal sopbilar uppställda vid Gubbängens Idrottsplats en bit från Högdalstippen i Stockholm. Sopgubbarna diskuterade där hur de ska gå vidare.
Senare på kvällen hölls ett fackligt stormöte där 100 personer deltog. Beslutet blev att man kommer att vägra övertid och följa gällande arbetsmiljölagstiftning till punkt och pricka. Åtgärder som kommer slå hårt. Övertidsuttaget har av förklarliga skäl varit stort under den snöiga vintern, och att följa arbetsmiljölagstiftningen innebär att alltför tunga sopsäckar inte kommer att hämtas eller att soprummen inte töms där snön utanför inte har röjts.

Kjell Pettersson
kjell@inernationalen.se

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.