Otrygga anställningar – avtalsrörelsens hetaste fråga

15 februari 2010

Nyheter, Reportage

Arbetsrätten ligger illa till just nu. Snart tar riksdagen troligen beslut om en ny Lex Laval som enligt många kommer att begränsa fackföreningars rätt att kräva kollektivavtal, helt enkelt slå undan fötterna för den svenska kollektivavtalsmodellen.
LAS, lagen om anställningsskydd, håller också på att urvattnas.
Det finns en stor fråga som engagerar folk över hela landet och det är företagens sätt att använda bemanningsföretag just för att kringgå LAS. Något som ökar alltmer. Och det är en fråga som måste upp i avtalsrörelsen, enligt en rad fackliga företrädare
.

– Vi behöver stärka LAS, inte försvaga den, säger Hans Andersson, ordförande i metallklubben på Ålö i Umeå.
– Det är helt jävla fel när det tas in bemanningsföretag trots att människor har återanställningsrätt.
Återanställningsrätten ingår i LAS och innebär att en tidigare anställd kan göra anspråk på återanställning i vissa fall och inom en viss tid.
– Ska man dra politiska växlar på det här kan man säga att lagen om privata arbetsförmedlingar, som trädde i kraft 1993, öppnade en dörr i LAS, säger Hans Andersson.
– Då kan företagen använda bemanningsföretag trots återanställningsrätt.
Uppropet som Internationalen skrev om i förra veckan kan läsas i sin helhet på det här uppslaget.
Hans Andersson har skrivit under.
– Vi ska ta upp det på ett medlemsmöte så fort vi hinner, säger han.
Uppropet är till för att rikta uppmärksamhet på frågan och lyfta fram vettiga krav, säger han.
– Och som jag ser det är uppropet också till för att sätta press på LO-samordningen inför de centrala förhandlingarna.
– Man blir tuffare i förhandlingarna om det finns tryck ute bland medlemmarna. Och det finns ett tryck, det finns en stark vilja.
– Jag tycker att man ska vara beredd att ta konflikt i den här frågan.
Det finns stöd för detta i opinionsundersökningar bland LO-medlemmarna. Åtta av tio anser att det är rimligt med konflikt när det gäller företagens metod att använda bemanningsföretag.
– Stäng dörren avtalsvägen är ett starkt krav. Samma krav kom för övrigt upp på S-kongressen.
Fallet Abu Garcia blev ett pilotfall i arbetsdomstolen 2003. Företaget hade avskedat 18 anställda med motivet arbetsbrist, och genast därefter hyrt in lika många för samma typ av arbete. Företaget fick rätt i AD och Metall förlorade.
När Lagen om anställningsskydd kom till 1982 förekom inte privata arbetsförmedlingar och därför finns inget förbud eller anvisningar i lagen om hur sådana ska hanteras.
På Ålö har facket fått igenom ett hyfsat avtal, menar Hans Andersson.
– Förra året drogs produktionstakten ner, och vi har också haft avsked.
– Men i uppsägningsförhandlingarna bestämdes vilken takt fabriken ska gå i, och hur många som ska finnas på plats. Vi fick också igenom en pool på 10 procent av tillsvidareanställda.
– Säg att det finns 100 anställda, bara som exempel. Då fick vi igenom att det skulle finnas en pool på 10 procent tillsvidareanställda. I exemplet är vi då alltid 110 fast anställda. De verkliga siffrorna ser förstås annorlunda ut.
– Korttidsfrånvaron är på 7,8 procent i snitt, och företaget får bara ta in bemanningsföretag när hela poolen är förbrukad. Det sker inte så ofta.
Hans Andersson jämför också med fallet Abu Garcia.
– De sa nej till allt, och förlorade i Arbetsdomstolen. Vi sa ja till allt, men krävde att allt skulle vara reglerat. Vi tog alltså inte strid kring LAS utan kring MBL, medbestämmandelagen.
– Om företaget behöver öka produktionen blir det fråga om MBL-förhandlingar och riktiga anställningar, inte bemanningsföretag.
Lördag 20 februari ordnas ett möte på ABF-huset i Stockholm, med presskonferens och möte om jobbupproret.
– Då åker jag till Stockholm och talar på mötet, säger Hans Andersson.
——————————————————————————–
Jobbupproret:

Ja till fasta jobb, nej till bemanningsföretag
Idag pågår tre slag om anställningstryggheten

1. Ja till fasta jobb – nej till bemanningsföretag
Abu Garcia, Marabou, Lagena, Urban Outfitters, Ålö, EuroMaint…… Listan kan göras lång på arbetsplatser där den fasta personalen bytts ut mot bemanningsföretag. Sakta men säker pågår det omfördelning från fasta arbeten till osäkrare bemanningsjobb, där sysselsättningsgrad, lön och arbetstider är omöjliga att förutsäga från en dag till en annan. Bemanningsbranschen prisas för att den skapat 60 000 ”nya” jobb. Men inga nya jobb har skapats. Det är 60 000 jobb som annars skulle ha varit kvar i de företag som nu hyr in istället.

2. Ja till fasta jobb – nej till daglöneri
Över 700 000 är idag visstidsanställda. Detta är ett gissel för många kvinnor inom kommun och landsting och en bromskloss för ungdomar som vill etablera sig i yrkeslivet.
Var tredje anställd i omsorgen går på tidsbestämda anställningskontrakt och 60 % av alla unga arbetare, mellan 16-24 år, står utan de grundläggande rättigheter som en fast anställning innebär. 2003 gick för första gången visstidsanställningar om fasta anställningar som den vanligaste anställningsformen för unga arbetare. Sakta men säkert sker en förskjutning från fasta arbeten till tidsbegränsade påhugg.

3. Ja till fasta jobb – på heltid
Att kunna leva på sin anställning är ofta förknippat med möjligheten att kunna arbeta heltid. Ofrivillig deltid förkrymper människors förmåga att försörja sig själva. I värsta fall blir man beroende av föräldrar, partner eller försörjningsstöd. Särskilt hårt slår deltidsanställningarna mot kvinnliga arbetare, varav hela 45 % har en anställning som underskrider heltidsmåttet. Ungefär 200 000 arbetstagare arbetar idag ofrivillig deltid. Av dessa är 150 000 kvinnor. Heltid ska vara en rättighet – deltid en möjlighet.
Det är heller inte ovanligt att de som idag har svagast ställning på arbetsmarknaden är visstidsanställda på deltid i ett bemanningsföretag. Särskilt utnyttjas papperslösa flyktingar som helt saknar rättigheter.
Motståndet mot denna utveckling växer. I december 2009 gjorde LO-förbunden SEKO, Byggnads, Fastighets, Elektrikerna, Transport och Målarna en opinionsundersökning där 8 av 10 LO-medlemmar ville att förbunden skulle ta konflikt för att förhindra att företag säger upp personal och tar in arbetskraft via bemanningsföretag istället.
Den myt som sprids om att den nya, ”flexibla” arbetsmarknaden skulle vara något folk gillar, motbevisas bl a av Akademikerförbundet SSR:s undersökning som visar att 97 % av alla arbetare vill ha fasta jobb (tillsvidareanställning). Följaktligen är det bara 3 % som självmant väljer andra anställningsformer.
Det är dags att ta denna opinion på allvar. Det är dags att åter ta kamp!

Undertecknade av detta upprop kräver:
Regler vid inhyrning av arbetskraft
Avtalen ska innehålla strikta regler som förstärker det fackliga inflytandet vid inhyrning och stoppar arbetsgivarens möjlighet att kringgå lagen om anställningsskydd genom att använda inhyrd arbetskraft istället för personer som har företrädesrätt enligt lagen. På sikt måste förbudet mot privat arbetsförmedling återinföras.
Fast anställning ska vara norm
Begränsa andelen visstidsanställda och inhyrd personal till förmån för fler tillsvidareanställda i företagen, detta genom att begränsa andelen icke tillsvidareanställda till högst 10 % per arbetsplats.

Trygga anställningar
Många har idag en otrygg ställning på arbetsmarknaden genom att de bara erbjuds tidsbegränsade anställningar med försvagat anställningsskydd. Detta gäller i särskilt hög grad ungdomar. Avtalen ska innehålla regler som förstärker anställdas rätt till tillsvidareanställning och som stoppar ett slentrianmässigt användande av tidsbegränsade anställningar.

Ingen lönedumpning
Riv upp Lavaldomen. Alla arbetstagare, oavsett nationalitet, ska ha rätt till de fackligt reglerade villkor vi utverkat för våra arbetsplatser. Vi säger nej till lönedumpning.

Rätt till heltid

Många kvinnor i arbetaryrken jobbar idag ofrivillig deltid. Avtalen ska stärka löntagarnas rätt till heltid vid nyanställning liksom för arbetstagare som är anställda på deltid.

Möte om jobbupproret
Stockholm Lördag 20 februari
Kl 12.00 Presskonferens med Hans Andersson, ordförande i metallklubben på Ålö, Umeå och Patrik Olofsson, vice ordförande på Handelsklubben, Lagena, Stockholm
Kl 12.30 Stormöte om jobbupproret
ABF-huset, Sveavägen 41
Arr: Septemberalliansen i samarbete med undertecknarna av uppropet

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.