När arbetaren träder fram i konsten

15 februari 2010

Böcker, Kultur

Fram träder arbetaren. Arbetarkonst och industrisamhällets bilder i Norden
ABF, Arbetarrörelsens arkiv, Arbetarnas kulturhistoriska sällskap m.fl. 2009

Arbetarnas kulturhistoriska sällskap försöker samla alla som är intresserade av arbetarklassens kulturhistoria. Sällskapets senaste årsbok anlände precis innan årsskiftet och är något av en pionjärinsats.
Den handlar nämligen om arbetarnas och industrisamhällets avtryck i den nordiska konsten.

Den svenska och nordiska arbetarlitteraturen är i jämförelse välkänd. Den svenska arbetarlitteraturen har dessutom ägnats ett gediget översiktsverk: Svensk arbetarlitteratur (2006) av den nyligen avlidne Lars Furuland och Johan Svedjedal. Något motsvarande har inte funnits för arbetarkonsten – om vi nu ska kalla den det. Det är inte heller mer än rätt att den första stora boken i ämnet också innehåller ett bidrag av Lars Furuland om samspelet mellan arbetarkonst och arbetarlitteratur.
Den nya boken är inte det stora översiktsverket, även om den lägger en god grund för framtida försök. Till dess får vi hålla till godo med kortfattade inventeringar av grannländernas arbetarkonst, skrivna av forskare från respektive land, samt ett stort material om den svenska arbetarkonsten. Här blir det tillfälle att då och då också gå på djupet. Det handlar inte heller bara om konst i traditionell mening. Även utsmyckning av fanor, de speciella märken som såldes inför första maj, illustrationer i och utanpå böcker och en del annat finns också med.

Boken är försedd med ett stort antal illustrationer. En del tavlor är relativt välkända från olika böcker eller möteslokaler. Skulpturer har dock genom sin offentliga placering ofta haft en mycket större publik. Min speci-ella favorit är den skulptur som min svärfar speciellt beundrade: Axel Ebbes skulptur Arbetets ära på Möllevångstorget i Malmö.
Jessica Sjöholm Skrubbes avsnitt om arbetarskulpturen i Sverige är det som jag framför allt fastnar för. En del av de verk hon diskuterar är sådana som många av oss ofta passerar, även om vi inte alltid är medvetna om deras motiv eller budskap. I hennes bidrag placeras verken in i ett större sammanhang och därmed får läsningen och betraktandet en extra dimension.
Den här vackra och intressanta boken har blivit möjlig på grund av ekonomiska bidrag från flera olika håll. Med stor säkerhet ligger också idoga insatser av olika eldsjälar bakom resultatet, bland vilka Kjersti Bosdotter, kultursekreterare i IF Metall, särskilt bör nämnas. Utan hennes insatser skulle arbetarklassens kulturhistoria vara betydligt mindre känd.

Per-Olof Mattsson
intis@internationalen.se

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.