Elever och lärare kämpar för sin folkhögskola

08 februari 2010

Göteborg, Inrikes, Nyheter

Internationalen skrev i förra veckan om eleverna på Folkhögskolan Biskopsgården i Göteborg, som inlett en ockupation av skolan, vilken hotas av nedläggning.
”Biskopsgårdens folkhögskola kommer med föreliggande förslag, att förlora ett stort antal tjänster vilket på ett dramatiskt sätt inverkar negativt på undervisningens kvalitet”, skriver Socialistiska Partiet i ett stöduttalande. Kina Thorsell – som arbetar på skolan – kommenterar här situationen.

Hur gick det med ockupationen, är den avslutad och hur många deltagare var ni?
– Ockupationen är nu vilande, men det är stor uppslutning både bland elever och utomstående. Vi har fått ett löfte från skolledningen om ett stormöte på fredag då alla ska samlas och diskutera situationen. Som det ser ut nu så har vi minskade intäkter på grund av upphandlingssystemet som är orsaken till nedskärningen.
– Plötsligt säger Vuxenutbildningen, som alltså varit medfinansiär, att man inte vill köpa några platser hos folkhögskolan. Upphandlingssystemet har medfört att vi kunnat utvidga vår verksamhet och när skolan nu inte får dessa pengar måste vi dra ner verksamheten på filialerna. Det pratas mycket om integration och mångfald och inom detta område är folkhögskolan en viktig resurs, därför är det konstigt att man inte satsar på oss.

Har ni fått några reaktioner från kommunen och vad är deras ståndpunkt i frågan?
– Vi bjöd in en representant, Anna Johansson, socialdemokratiskt kommunalråd och ansvarig för integration och mångfald, men hon kunde inte ge något löfte om stöd.
– Däremot har vi haft ett jättestort stöd från stadsdelsnämnden som vill bidra med en miljon kronor till skolan. Men för att dessa pengar ska kunna betalas ut måste vi hitta en lämplig kanal. En sådan kanal kan vara området integration och mångfald. Om dessa pengar inte kommer till står vi med den budget vi har och då blir det svårt att finansiera filialverksamheten i Biskopsgården.

Hur ska ni gå vidare och vad händer nu?
– Med det nedskärningsförslag som föreligger skulle personalen minskas med 15 personer. Vi lärare har fått mycket skäll från skolledningen på grund av att vi stöttat ockupationen. Men de studerande kommer att sätta hårt mot hårt och kräva att det utlovade mötet genomförs. Den här ockupationen är en bra demokratiövning för eleverna som agerat på ett föredömligt sätt. Deras engagemang ger även oss lärare energi och kraft.

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.