Debatt: Vänstern behöver samhällsvisioner

11 februari 2010

Debatt

Följetong Saab är inte över. Det går inte en dag utan nya spekulationer kring den affär som sägs vara i hamn. Men frågan om bilindustrins framtid är bredare än så. Här fortsätter Internationens debatt om hur bilindustrins kris i vid mening ska hanteras. Inlägg kan skickas till intis@internationalen.se
De får inte överstiga 6 500 tecken inklusive blanksteg.

Kan bilindustrins kris lösas genom att staten tar över och fortsätter produktionen som om inget har hänt? Göte Kildén verkar tro det (Intis nr 3/10). Men bilindustrins kris är bara en del av en mycket större kris för hela den västerländska livsstilen och det kapitalistiska samhället.
Richard Wilkinson, en av författarna till The Spirit Level, fick vid sitt besök i Sverige frågan av en iranier varför den europeiska vänstern blivit så svag efter 1968. Svaret var att 68-vänstern saknade konkreta visioner av hur samhället skulle utformas. Och han har rätt.
Vänstern har inte diskuterat vilket samhälle man vill ha, bara abstrakt mumlat om ett socialistiskt samhälle. Medan högern de senaste 40 åren träget och med massor av pengar arbetat för att förändra samhället enligt sin ideologi har vänstern varit märkligt passiv. Inte ens när den ekonomiska krisen slog till i Sverige för närmare 1½ år sedan och med all önskvärd klarhet visade att det kapitalistiska system man kritiserade inte fungerar, började man diskussionen om hur den socialism konkret ska se ut som ska vara alternativet till det nyliberala barbariet.

De kriser som det talas om idag: arbetslöshetskrisen, den ekonomiska krisen och klimatkrisen kan inte lösas var för sig. Vi måste ta hänsyn till dem alla och försöka bygga ett hållbart, människo- och miljövänligt samhälle. Den ekonomiska debatten måste ner från finanspolitikens spekulativa äventyr högt uppe i det blå och börja handla om den reella ekonomin, hushållningen, försörjningen av samhället.
Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning eller försörjning. Nationalekonomi borde alltså handla om nationens försörjning eller ska vi kalla den folkförsörjningen. Det är slöseri att man låter en massa arbetsvilliga människor gå arbetslösa samtidigt som det finns så många livsviktiga behov som inte tillfredställs.

Vi måste återvända till ekonomins klassiska grundfrågor som försvunnit ur moderna samhällskunskapsböcker: 1. Vad ska vi producera? 2. Hur ska produktionen gå till? 3. Hur ska vi fördela resultatet?
Saabs kris måste ses i ett större sammanhang. Vilken roll ska bilindustrin ha i samhällsekonomin? Är det rimligt att ha två olika företag i Sverige som tillverkar stora energislukande personbilar?
Att helt undvara bilar har aldrig varit miljörörelsens förslag, bl.a. behövs de i glesbygden, men det kommunikationssystem som vi ska ha i framtiden måste ha sin bas i en väl utbyggd kollektivtrafik. Det är tvärtemot den politik som borgarna för idag. De satsar på att utöka biltrafiken genom att investera i nya eller bredare vägar och att minska kollektivtrafiken genom att avreglera den in absurdum.
Hur ska kollektivtrafiken organiseras? Var ska vi ha järnväg, spårväg, busslinjer? Var ska de fordon som behövs för en utbyggd kollektivtrafik tillverkas? På Saab i Trollhättan finns över 4 000 anställda med bred kompetens som vill arbeta och som inte önskar att regeringen ska ”försätta dem i utanförskap”. Därför är det rätt att kräva att staten tar över Saab och satsar på alternativa, klimatvänliga färdmedel.

Gör den ekonomiska krisen att vi inte har råd att ge arbetslösa arbete eller vidta nödvändiga åtgärder mot klimatkrisen? Nej, det är just nu när krisen slår till som vi kan göra något åt det. Vi har en situation där det finns tillgång till massor av människor som vill arbeta, men inte har något jobb.
Dessutom har vi har en stor nationalförmögenhet som heter AP-fonderna. Förutom att dela ut en massa bonusar till egna höga tjänstemän och rösta för bonusar i olika bolag så spelar de bort en massa pengar på världens börser. Här satsas det i ”Sprit, sex och vapen” och på Kaymanöarna och Bermudas, som Sydsvenskans ekonomiskribent Henrik Borgström skrev ( http://sydsvenskan.se/opinion/brannpunkt/henricborgstrom/article417827/Sprit-sex-och-vapen-i-AP-fonder.html).

AP-fonderna styr inte pengarna till samhällsbehoven. De bygger inte ett samhälle, som de som betalar till dem, kan se fram emot när de pensioneras. Pensionspengarna måste satsas på att bygga ett hållbart samhälle.
Det är hög tid att vänstern börjar diskutera konkreta samhälleliga framtidsvisioner. Internationalens initiativ är mycket lovvärt.

Kerstin Eldh

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.