”Framtiden är sol och vind”

01 februari 2010

Inrikes, Nyheter

Nätverket för Gemensam Välfärd och Miljöförbundet Jordens Vänner diskuterade framtid och energi.
”Vi måste ta oss bort ifrån kvartalskapitalismen och istället satsa på långsiktig planering och klimatsmarta investeringar för att ställa om samhället”.

Detta var ett av budskapen som fördes fram när Nätverket för Gemensam Välfärd tillsammans med Miljöförbundet Jordens Vänner i förra veckan höll seminarium på ABF-huset i Stockholm.
Organisationer som engagerar sig specifikt för klimatfrågan har vi sett länge och de växer i antal. Men en ökande trend är att också organisationer med andra primära intresseområden tar upp miljön och klimatet på sin agenda.
Internationalen har tidigare skrivit om Nätverket för Gemensam Välfärd som är speciellt inriktad på samhällsfrågorna och utvecklingen på detta område. Inom organisationen finns även ett starkt engagemang för klimat/miljöfrågan och onsdag 20 januari höll nätverket i samarbete med Miljöförbundet Jordens Vänner ett seminarium med detta tema på ABF-huset i Stockholm.
Miljötänk i politiken
Lars Igeland från Miljöförbundet Jordens Vänner berättade att de tre stora miljöorganisationerna i världen i dag är Greenpeace, WWF och Miljöförbundet Jordens Vänner (Friends of the Earth).
Av de tre är MJV mer av en folkrörelse medan de två andra är professionella. Lars Igeland berättade om MJV:s syn på möjliga åtgärder för att förbättra miljön. Han pratade om påverkan inom den offentliga sektorn och propagerade för klimatsmart upphandling, mer lokalt odlat/producerat och mer vegetarisk mat i skolor, äldreboenden och på sjukhus. Lars Igeland menar att politiken måste genomsyras av miljötänk och att folkbildning och planering är viktiga områden.
– Trenden att kommuner bygger externa köpcentrum måste brytas eftersom det bidrar till en ökad konsumtion och ett ökat bilberoende. Även satsningar på förbifarter/vägbyggen och flygplatser måste stoppas. I stället ska man satsa mer på kollektivtrafik och sänkta priser på buss och tåg, sa Lars Igeland.
MJV tycker också att man ska använda de statliga bolagen för att minska klimatpåverkan, till exempel SJ för att bygga ut/förbättra järnvägsnätet, vilket i sin tur kunde minska den bensinförbrukande trafiken.
– Utvecklingen idag går dock i motsatt riktning i och med att den nuvarande regeringen vill avreglera inrikestrafiken, sa Lars Igeland.
MJV menar att den viktigaste åtgärden för att minska energikonsumtionen är energieffektivisering. Uppvärmning borde enligt organisationen ske främst genom solenergi, och vind är en framtidsenergi menar de. Globalt har man mycket att vinna på vindkraft och Lars Igeland menar att vindkraften inom tio år kan komma i kapp kärnkraftsenergin som energiförsörjare. Han talade också om vikten av att ställa om till klimaträttvisa.
– Detta ska ske genom nationella och lokala omställningsplaner, folkbildning och klimatåtgärder, sa Lars Igeland som dessutom hävdar att det är viktigt att vi tar oss bort från den så kallade kvartalskapitalismen och i stället satsar på långsiktig planering och klimatsmart investering.

Resultatlöst toppmöte
Avslutningsvis svarade Lars Igeland på publikens frågor och berättade bland annat om det omtalade tvågradersmålet (högsta tillåtna höjning av jordens medeltemperatur för att undvika omfattande förändringar av klimatet och därpå följande klimatkatastrofer) som till och med kan vara ett för lågt satt mål med förödande konsekvenser för många länder. 1,5 graders max temperaturhöjning är ett betydligt bättre mål, menar han. Det fick också stöd från många länder i Syd vid klimatmötet i Köpenhamn. Igeland menade att en anledning till att mötet inte lyckades var att USA, EU men även Kina struntade i flertalet fattiga länders önskemål.

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.