Tusentals varslas i landsting och kommuner: Siffrorna ligger nu på 90-talets nivå

25 januari 2010

Inrikes, Nyheter

Varslen inom kommuner och landsting ligger på nittiotalsnivå. Det framgår av ny statistik från arbetsförmedlingen. År 1992 var det som nu borgerlig regering i Sverige. Under ledning av Carl Bildt kördes ekonomin sönder och samman. Massarbetslöshet stod för dörren, för att nå sin kulmen under mitten av nittiotalet då Bildt röstats bort och regeringen Persson tagit över.

Samma sak nu. För även om det är de industrianställda som fått stå för merparten av alla varsel och uppsägningar, innebär det inte att kommuner och landsting kommit undan.
För under 2009 varslades 6 871 kommunanställda om uppsägning. Det är den högsta siffran sedan 1992 då drygt 8 000 varslades.
Även landstingen varslar om uppsägning, framför allt är det anställda inom sjukvården som sägs upp från sina jobb. Totalt varslades 2 113 landstinganställda under 2009 vilket är det högsta antalet sedan 1995.

Kjell Pettersson
kjell@internationalen.se

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.