Massuppsägningar i tysk industri?

29 januari 2010

Notiser, Utrikesnotiser

Tyska IG-Metall är med 2,3 miljoner medlemmar Tyskland största fackförbund.

Förbundets ordförande Berthold Huber varnar nu, enligt uppgifter från TT-Reuters, för att över 700 000 jobb kan gå förlorade till 2012.

– jag är övertygad om att den svåra prövningen vad gäller arbetsmarknadens stabilitet blir i år. Utan aktiva åtgärder vidtagna av regeringen, arbetsgivarna och facken är det troligaste scenarior en kraftig nedgång i sysselsättningen och på arbetsmarknaden. Vi räknar med att 700 000 jobb inom våra industrier står på spel fram till slutet av 2012, säger Berthold Huber.

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.