Massarbetslöshet – och gratis övertidsarbete

25 januari 2010

Nyheter

Det obetalda övertidsarbetet ökar dramatiskt. Det framgår av nya siffror från Statistiska Centralbyrån.

Det är massarbetslöshet i Sverige. Men samtidigt finns det de som arbetar över och det utan ekonomisk ersättning för övertidsarbetet.
Mellan 2008 och 2009 ökade antalet obetalda övertidstimmar från 1,3 till 1,9 miljoner timmar, uppger TT som tagit del av Statistiska Centralbyråns statistik.
Ökningen är störst bland tjänstemännen, och ökningen kom framför allt i höstas när företagen sparkade personal allt i parti och minut.
Många av tjänstemännen är organiserade i Unionen. En facklig centralorganisation som tillsammans med merparten av facket står inför en avtalsrörelse.
Niklas Hjert är förhandlingschef på Unionen, och han säger till TT, rapporterar sktf.tidningen.se, att den obetalda övertiden står i fokus för många medlemmar. Vilket inte är underligt då var femte tjänsteman har förhandlat bort sin rätt till övertidsersättning.
Unionen vill nu att det i fortsättningen inte ska vara möjligt att teckna sådana avtal under det första anställningsåret. Frågan kvarstår dock varför bara under det första förhandlingsåret och varför inte koppla övertidsfrågan till att kräva, inte minst med tanke på arbetslösheten, stopp för nedskärningar av personal eftersom det helt uppenbart med tanke på övertidsuttaget behövs personal.

, , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.