Budkaveln går för välfärden

18 januari 2010

Inrikes, Nyheter

Välfärdsfrågor i valrörelsen, det hoppas Camilla Salomonsson från Gemensam Välfärd på.
– Vi vill vitalisera välfärden istället för att skära ner på den. Det säger Camilla Salomonsson från nätverket Gemensam välfärd om den budkavel för välfärd som man driver tillsammans med LO–distriktet i Stockholm.

Sedan en tid tillbaka driver Nätverket Gemensam Välfärd tillsammans med LO–distriktet en gemensam budkavelkampanj.
Budskapet från de båda organisationerna är ”Satsa på gemensam välfärd – för jobb, klimat och rättvisa!” och ”Vi vägrar vara kunder på en välfärdsmarknad”.
Camilla Salomonsson är med i samordningsgruppen för Gemensam välfärd och säger så här om varför man startade kampanjen:
– Vi vill sätta fokus på de generella välfärdsfrågorna och de negativa konsekvenser som privatiseringarna fört med sig.

Vad är syftet med kampanjen?
– Att påverka politiken i allmänhet. Vi vill vitalisera välfärden istället för att skära ner på den.
Vad hoppas ni uppnå?
– Att någon av de frågor vi driver och lyfter fram i uppropet får genomslag i valrörelsen. Personligen hoppas jag att det blir fokus kring frågan om att göra vinst på olika delar inom välfärdssektorn. Jag ställer mig personligen helt avvisande till det. Vi måste ha en välfärd där människors behov sätts i centrum. Frågan om vinst eller inte vinst har ju varit uppe i debatten under hösten, bland annat på s–kongressen.
Men utgången av kongressen och beslutet kring den frågan blev inte ett förbud.
– Nej det är riktigt det blev mer en halvmesyr, tyvärr. Vinst, men inte så hög vinst, kanske man kan säga.
Är det stort intresse för budkaveln?
– Ja, så bedömer jag det även om inte mer än ett par tusen skrivit under. Men här får man komma ihåg att det är ett antal olika organisationer som skrivit under, så det verkliga antalet är högre.
– Sedan driver vi en rad olika frågor, och det är givetvis lättare att ta ställning till ett enskilt krav, typ att Reinfeldt ska gå på socialbidrag.

Vilka planer har ni framgent?
– Vi tänker att fortsätta driva vår budkavel och försöka nå ut på gator och torg under våren. Dessutom har vi en relativt omfattande studieverksamhet. Nu startar vi en rad olika seriemöten för vad vi kallar olika välfärdsambassadörer.
Är dessa möten öppna för alla?
– Ja, men vi vill inte ha bara passiva åhörare utan vänder oss till människor som vill jobba aktivt med de frågor som vi driver.
Om man som exempelvis LO–medlem vill gå med och arbeta aktivt, hur gör man då?
– Man vänder sig till K–G Westlund som är ombudsman på LO–distriktet i Stockholm, och som parallellt med vår budkavle arbetar med något som heter Stockholmsmodellen som LO–Stockholm startat.
I uppropet för Stockholmsmodellen heter det: ”Genom Stockholmsmodellen ska vi inom fackföreningsrörelsen:
“Samverka inom nätverket för gemensam välfärd.
Medverka i startandet av en budkavel för välfärden.
Opinionsbilda för en politik byggd på jämlikhet och solidaritet.
Bli en politisk kraft att räkna med i den kommande valrörelsen.
Stärka den politiska medvetenheten.
Låta LO–medlemmarna i Stockholm vara med och styra valet.
Utifrån våra medlemmars prioriteringar och vår politiska inriktning avkräva svar från de politiska partierna.”
Det skriver K-G Westlund i en ledare som publicerades i tidningen ETC i september och som kan ses som en startpunkt för den nu pågående välfärdskampanjen.
Ledaren avrundas med följande stycke.
”Fackföreningsrörelsen ska gå i täten för organiserat motstånd mot borgerlighetens nedmontering av den gemensamma välfärden. Utifrån medlemsenkäter och vår politiska inriktning kommer vi att ställa konkreta krav hur en framtida politik ska se ut. Vi vill med detta arbete ge vår syn på samhällsutvecklingen och välfärden. Vi startar inte enbart detta arbete för att byta regering. Vi startar detta arbete för att byta politik”.
En sista fråga till Camilla Salomonsson blir hur samarbetet med LO–distriktet fungerar.
– Bara bra hittills. Vi hade en bra gemensam välfärdsdag under våren. Det är klart att när man kommer från olika organisationer så finns det kulturskillnader i hur man ser på och arbetar politiskt, men så är det ju alltid när man samarbetar med andra. Jag upplever att det finns en öppenhet, kanske framför allt kring miljö– och klimatfrågorna.

Kjell Pettersson
kjell@internationalen.se

Se också:
http://www.gemensamvalfard.se/

, , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.