Allt fler nekas sjukpenning

29 januari 2010

Inrikesnotiser, Notiser

Under förra årets tre sista månader antingen nekades 7 400 personer sjukpennning eller fick den indragen. En fördubbling jämfört med samma period 2008. Detta visar nya siffror från Försäkringskassan.

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.