”Vi överlever inte på bara a-kassa”

18 januari 2010

Inrikes, Inrikesnotiser, Notiser

Höj a-kassan, sänk avgiften, säger TCO.
55 procent tror inte att de klarar sig ekonomiskt om de blir arbetslösa under en längre tid. Det framgår av en undersökning som den fackliga centralorganisationen TCO gjort.

Senast ersättningen för a-kasseförsäkringen höjdes var den 1 juli. Idag ligger taket, dvs maxersättningen, på 680 kronor per dag. A-kasseförsäkringen var, som hörs på namnet, tänkt som en ekonomisk försäkring vid arbetslöshet.

Den fackliga organisationen TCO har nu undersökt hur människor tror att de klarar sig vid arbetslöshet. Hela 55 procent säger att de inte kommer att klara sig ekonomiskt om de blir av med jobbet.

– A-kassan har försämrats och detta är konsekvensen. Svenska folket litar inte på att a-kassan fungerar. Över en halv miljon har lämnat a-kassan och allt fler får ut en allt mindre del av sin lön i ersättning. TCO föreslår att a-kasseavgiften sänks och att taket i a-kassan höjs som ett första steg i att reparera den svenska arbetslöshetsersättningen, säger TCO:s ordförande Sture Nordh i en kommentar till undersökningen i ett pressmeddelande.

Kjell Pettersson

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.