”För Sverige i krigen”: Victorias uppdrag i Afghanistan

11 januari 2010

Kommentar, Nyheter

”Det var för att följa de svenska soldaterna på fältet och för att visa sitt stöd för den insats de gör”, uttalade sig Nina Eldh, hovets informationschef, i DN 4/1. Så kommenterade således kungahuset Victoria och hennes fästman Daniel Westlings besök hos de svenska trupperna i Afghanistan nu i mellandagarna.

Historien förtäljer också att de förlovade tu haft det väldigt trevligt i detta krigets land – druckit kaffe med soldaterna och provkört stridsvagn.

År 1971 ingick socialdemokratin och de borgerliga partierna i det natursköna nordskånska Torekov en kompromiss. Monarkin skulle även framgent finnas kvar som institution med ceremoniella uppgifter, men kungen avlövades slutligen på all politisk makt. Här ingick givetvis även underförstått att representanter för kungahuset inte skulle tillåtas att göra några politiska uttalanden. Gustav V:s famösa utspel 1914 i den rådande samhällsdebatten – med sin plädering på borggården för höjda försvarsanslag – skulle aldrig mer upprepas.

Öppet stöd

Men nu, anno 2010, aktar således hovet inte för rov att öppet ge sitt stöd till svenska trupper i krig. Hovet vill säkert ge sken av att detta skulle vara en opolitisk fråga där det råder nationell endräkt. Och när det kommer till den svenska krigsmakten sitter vi väl alla i samma båt, såväl rik som arm? Inför uniformen gör väl ändock klassamhället halt?
Hovet vill härmed dra sitt strå till stacken för att sopa den oenighet och de motsättningar som finns omkring den svenska Afghanistanstyrkan under mattan. Och visst var alla riksdagspartier överens när Sverige 2002 bestämde sig för att skicka trupp till Afghanistan. Under senare år har emellertid Vänsterpartiet motsatt sig denna insats. Miljöpartiet och Socialdemokratin har också blivit mer skeptiska och vill – efter en eventuell valseger 2010 – ha en översyn av den svenska insatsen. För första gången ger nu även opinionsundersökningar för handen att de svenskar som förespråkar ett trupptillbakadragande har ett övertag.

Utsatta svenskar

I själva verket blir läget alltmer skakigt för den växande svenska afghanistanstyrkan, som det senaste året utsatts för ett ökande antal attacker. Det blir allt svårare att rekrytera ungdomar till denna krigshärd. För nuvarande år öronmärks över 300 miljoner kronor av försvarsbudgeten till detta ändamål. Kanske ska vi inte i det läget höja alltför mycket på ögonbrynen när hovet låter sig utnyttjas i den kampanjen: liksom alltid tjänar denna institution som reaktionens trogna grindvakt, oavsett vad den gällande grundlagen påkallar.

När den nuvarande monarken kröntes 1973 tog han sig valspråket ”För Sverige i tiden”, i tronarvingens tid verkar det snarare ha omstöpts till ”För Sverige i krigen”, som Petter Larsson så fyndigt fick till det i Aftonbladet 6/1.

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.