”Bemanningsföretagen den stora frågan i avtalsrörelsen”

11 januari 2010

Inrikes, Nyheter

Avtalsrörelsen står för dörren. En fråga som kommer att hamna i förgrunden är bemanningsföretagen.

Det har blivit allt vanligare på svensk arbetsmarknad att företagen väljer att säga upp all fast anställd personal för att sedan hyra in personal från olika bemanningsföretag. Några aktuella exempel på det är den uppmärksammade konflikten vid Lagena, Systembolagets lager i Jordbro, där företaget varslade anställda för att sedan hyra in folk från bemanningsföretag.
Innan jul valde klädkedjan Urban Outfitters att säga upp all personal sedan den ställts inför kravet på kollektivavtal. På företaget Euromaint Rail i Malmö sades samtliga 91 anställda upp. Av de 91 erbjuds 20, främst tjänstemän, att stanna kvar i den nya organisationen. Resten sägs upp och kommer enligt Euromaint att erbjudas jobb i bemanningsföretag.
För några veckor sedan uppmärksammade sex företrädare för olika LO-förbund (Seko, Byggnads, Transport, Elektrikerna, Målarna och Fastighets), frågan om bemanningsföretag i en debattartikel i Dagens Nyheter.

”Otryggare anställning”
De tog Euromaint som ett varnade exempel.
– Här har vi ett företag som slänger bort decennier av uppbyggd kompetens och erfarenhet för att istället hyra in annan arbetskraft till lägre priser. Det finns redan ett kollektivavtal på arbetsplatsen och det är uppenbart att företaget är ute efter att sänka kostnader genom att frigöra sig från det gällande kollektivavtalet. Semesterdagar och pensionsförmåner ryker all världens väg och på köpet får de som jobbar kvar en otryggare anställning, skriver de sex.
De lutade sig bland annat mot en undersökning som de sex fackliga företrädarna låtit opinionsföretaget Novus Opinion göra. Av den framgår det bland annat att 77 procent av de tillfrågade anser att det är fel att företag säger upp personal och tar in bemanningsföretag istället.
80 procent anser att frågan om bemanningsföretag bör prioriteras i den kommande avtalsrörelsen, och lika många tycker att frågan är så viktig att facket bör vidta strejker och blockader om de misslyckas i de kommande förhandlingarna med arbetsgivarna.
Kjell Pettersson
kjell@internationalen.se

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.