Vansinnig, pinsam och farlig

03 december 2009

Kommentar, Nyheter, Politik

En minoritet i Schweiz röstade emot minareter för att de är rädda för “islamisternas” invasion!

USA planerar att skicka ännu fler trupper till Afghanistan, ett litet land
där man för länge sedan skulle ha jagat och fångat bin Ladin, byggt upp
hela landet och befriat alla kvinnor!
Den iranska regimen ignorerar omvärlden och fortsätter med ännu fler
urananrikningsanläggningar. Jordens existens hotas på grund av kapitalets
och stormakternas skrämmande ignorans av klimatfrågan.
Då går folk i Schweiz och röstar mot ”minareter”. Minareter som eventuellt
skulle byggas av de 13 procent troende av de crika 400 000 immigranterna
med islamisk bakgrund!

Schweiz har 7,5 miljoner innevånare. 20 procent av befolkningen är av
utländskt ursprung, av dessa har en mindre del muslimsk bakgrund och
kommer för det mesta från Balkanländerna och Turkiet. Ingen av de fyra
existerande minareterna i hela Schweiz har någonsin ropat ut bön och stört
någon.
Är inte det hela pinsamt?

Paranoiapolitiken
Högerextremisternas paranoia driver Europa till vansinne. I det här fallet
var det Schweiz populistiska parti SVP, som med sina rasistiska och
paranoida affischer hetsade stämningen mot muslimer. Partiets budskap är
att ”muslimer tar över landet och minareterna är deras symbol”.
Kortsiktigt resulterar sådan typiskt eurocentrisk islamofobi bara i skam
och pinsamhet för medborgarna. Långsiktigt ger sådana händelser näring
till en allians av populistiska högerextrema krafter över hela den
kontinent som anser sig vara demokratins vagga. Dessa högerkrafter, från
Frankrike till Ryssland, har förklarat ett ”heligt” krig mot demokratiska
rättigheter, mot oliktänkande, vare sig religiösa eller ideologiska.
Fascismen som ideologi har funnit sin överlevnadsstrategi: splittra
människor enligt religiös tillhörighet och vinna politisk makt för att gå
vidare. Eftersom det inte längre går att ge sig på judarna som förr i
världen, tar man muslimerna som offer. Man ger sig på den svagaste länken,
den delen av invandrarna som används alltmer i Europa som slavarbetare
utan rättigheter. ”De måste lyda, generera vinster och osynliggöras.
Annars får de stryk”, kan man sammanfatta budskapet.
Välfärdssamhällena i Europa omvandlas för varje dag till kastsamhällen där
man delar in människor i olika grupper med olika värde. Motivet är att
vinna röster till maktens korridorer av den vita arbetarklassen som genom
religionen känner tillhörighet med överklassen.

Populisterna spelar på detta, kanske klantigt och grovt, fast rätt
effektivt med tanke på de ekonomiska kriser och stora historiska
folkvandringar från syd till norr som skett under de senaste decennierna.
Integrering av folk och kulturer är inte smärtfritt. Medan
arbetskraftsinvandring uppmuntras av kapitalet, vill man inte satsa
resurser för att underlätta anpassningen.

Tvärtom vill man slå flera flugor i en smäll. Få billig arbetskraft som
känner sig mindre värd och är lydig. Samtidigt sänker man
levnadsstandarden, slopar kollektivavtalen och kanaliserar missnöjet i
samhället. Då ställer man ursprungsbefolkningen, som hyser en illusion om
att styra och bestämma med sina röster, mot immigranter och avvikande.
Klassisk metod för att vinna tid och genomföra stora försämringar.

Vilka vinner?
Hur patetiskt den senaste omröstningen mot eventuella minaretbyggen i
Schweiz än upplevs, väckte fenomenet en stor debatt i europeiska medier.
Däremot brydde sig tidningarna i till exempel Iran och Pakistan inte så
mycket om saken. De bara redovisade vad medier i väst hade skrivit.
Varför skulle den iranska regimen, Saudiarabien eller Pakistan, länder som
förföljer oliktänkande utan behov av folkomröstning, överhuvudtaget
påverkas av sådana meningslösa beslut? De borde till och med skicka
tackkort till SVP som under de senaste åren drivit rasistisk propaganda
mot muslimer och ökat segregation och hat (som alla vet och jag nu
upprepar: muslimer är ingen folkgrupp!).

De nygamla högerextrema partierna i väst uppfostrar i själva verket nu
soldater till de islamiska fundamentalisterna (det heter inte
”Islam-ister” på samma sätt som kristna fundamentalister inte kan hetta
”Kristendom-ister”). Alla världens bin Ladin behöver unga muslimer som
känner sig avvisade av den ”demokratiska och sekulära” världen. Irans
Ahmadinejad får mer stöd för sina önskade atombomber och ett ”starkt
militärt islamiskt rike” när muslimer runt om i Europa känner sig svaga,
förolämpade och attackerade.

Den nya vågen av hat och diskriminering mot människor från islamiska
länder, romer, vänstermänniskor och andra i Europa är alarmerande, nästan
skrämmande. Den skickar ut en signal som är typisk och historisk:
Demokratiska rättigheter är inga självklarheter. Alla måste utan minsta
tvekan kämpa för att behålla och utveckla dem.
I Schweiz deltog 2,67 miljoner i minaretomröstningen. Av dem röstade 57,5
för förbudsförslaget och 42,5 procent var faktiskt emot. Det är ändå
totalt sett en minoritet av människor som yttrar sin fientlighet och
intolerans.

Islamofobi
Men man måste ändå erkänna att islamofobi sprider sig i Centraleuropa
liksom i andra delar. Budskapet väcker nygamla frågor. Kan sekularism
överleva och utvecklas om religions- och åsiktsfrihet inte grundas på alla
livets områden och gäller lika för alla?
Hur kan icke-religiösa krafter i samhället bemöta religiösa människor som
är diskriminerade och nedtrampade, för att argumentera mot religiösa
värderingar? Har majoritetssamhället rätten att diktera sin kultur och
uppfattning, sin arkitektursmak, språk- och klädval, på minoriteter, vare
sig etniska eller religiösa, genom att använda demokratiska medel?
Om Europa, med sin historia av tolerans (och korta perioder av blodig
intolerans), diskriminerar människor med muslimsk bakgrund genom att hetsa
folkgrupp mot folkgrupp, kyrka mot moské, kommer inte hoppet om sekularism
och jämlikhet i världen att i stället vändas i en historisk nedgång?

Sholeh Irani
sholeh@internationalen.se

, , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.