Plågsam väntan för Saabarbetarna

07 december 2009

Kommentar, Nyheter

Turerna kring Saab blir alltmer groteska. Det senaste budet från General Motors, där huvudägaren paradoxalt nog är den amerikanska staten, är en månads frist.
På Saab arbetar idag 3 500. I Västra Götaland handlar det totalt om 15 000 industriarbeten om Saab läggs ner. I Trollhättans kommun, där Saabfabriken ligger, är arbetslösheten 9,8 procent.

Med andra ord: en nedläggning av Saab är förödande för hela regionen. Det handlar inte bara om 15 000 jobb, var och en kan räkna ut vad en nedläggning innebär för affärer och all kringliggande servicenäring.
Kostnaden för kommunen Trollhättan och staten kommer att hamna på åtskilliga miljarder kronor.
Dessa hårdhänta fakta tycks ha gått alla förbi.

Regeringens industripolitik, eller vad man nu skall kalla det, tycks präglas en framtidsvision av att alla industriarbetare som blivit av med jobben ska sälja caffe latte eller korv till varandra. Eller få jobb i det diffusa som kallas upplevelseindustri på diverse teman som ”fånga en bäver med Maud”.
Från arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin kommer dagen efter det senaste beskedet från GM det cyniska: ”Vi står redo, arbetsförmedlingen har starka resurser”.

IF Metall, de fackliga organisationerna i Trollhättan liksom det som kallas den politiska oppositionen, tycks sitta och hoppas på att någon nyliberal fågel Fenix ska dyka upp i tolfte timmen och köpa Saab.

Alla turer kring Saab visar på ett hårdhänt sätt hur illa det är ställt både inom fackföreningsrörelsen och inom den politiska oppositionen.

Inte ett ord om att arbetarna måste ta kamp för att rädda jobben. Inte en stavelse om att hela fackföreningsrörelsen måste solidarisera sig och ställas på fötter i solidaritet med Saabarbetarna.
Inte en tanke eller ett krav på att Saab ska socialiseras som en del i en plan för produktion, transporter och boende.

Men för Saab handlar det om att samhället måste garantera jobb och att produktionen måste ställas om i klimatvänlig riktning och som skadar miljön så lite som möjligt.
Kort sagt, en början på en ny industripolitik för en ny tid under kontroll av arbetarna och tjänstemännen.

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.