Det värsta alternativet?

07 december 2009

Kommentar, Notiser, Nyheter

”De starkaste bevisen hittills för att ökningen av atmosfärens koldioxidhalt fortsätter att dra ifrån förmågan hos världens naturliga ”sänkor” att ta upp koldioxid publiceras denna vecka i tidningen Nature Geo-science.”

Så börjar ett pressmeddelande från University of East Anglia om den senaste rapporten från det världsomspännande forskarsamarbetet Global Carbon Project.
Allt mer av den koldioxid som släppts ut stannar i atmosfären medan den del som tas upp av haven och växtlighet på land minskar. För 50 år sedan stannade 40 procent kvar, idag är siffran 45.
Och trots alla avtal och målsättningar fortsätter utsläppen att öka. Forskarna rapporterat att utsläppen av koldioxid från fossilförbränning och cementproduktion sedan 1990, det år som är basåret för Kyotoprotokollet, har ökat med 41 procent.
Och takten accelererar: under 90-talet ökade utsläppen med en procent per år medan de ökat med 3,4 procent under de senaste 8 åren. Ökningen mellan 2000 och 2008 var 29 procent och trots den ekonomiska krisen 2008 skedde bara en obetydlig minskning av takten, 2 procent mer under det året, mot ett snitt på 3,6 de föregående sex.
Samtidigt som alltså allt mer av den utsläppta koldioxiden blir kvar i atmosfären.
De data som studien presenterar ligger i linje med IPCC:s värsta alternativ, det som innebär en global temperaturhöjning med 6 grader under detta sekel med katastrofala effekter för mänskligheten i form av torka, översvämningar, ödeläggande orkaner höjning av havsytan och så vidare.
Och medan tiden går förbereder sig världens ledare för att träffas i Köpenhamn och göra… ingenting.

Lars Henriksson
intis@internationalen.se

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.