Bonus över direktörerna: Under tiden vräktes varsel över arbetarna

07 december 2009

Inrikes, Nyheter

Kristider för arbetarna. Men inte för direktörerna. Under 2008 fick direktörerna vid hälften av de 100 största börsbolagen 181 miljoner i bonus.

I slutet av augusti 2008 gick kvartalskapitalismen in i väggen. Notan för att nyliberalismen kapsejsat skickades i första skedet över till i första hand arbetarna inom tillverkningsindustrin. Under september, oktober, november och december 2008 gick det inte en dag utan att industriarbetare varslades om uppsägning.
Inom loppet av några månader blev tiotusentals av med arbetet. På en rad företag tvingades lokala fack att gå med på så kallade krisavtal, som kommit till högt över deras huvuden, i förhoppning om att rädda arbetskamraters jobb.
Dessa månader av chock som sköljde över många tunga industriorter i Sverige gick de verkställande direktörerna, som genom beslut i styrelserummen skickat ut medarbetarna i arbetslöshet, totalt förbi.
Det framgår av en undersökning som LO-Tidningen gjort. Miljonerna i ersättningar fortsatte att ticka ut som ingenting hade hänt.
För under 2008 delade hälften av de 100 största företagen ut 181 miljoner kronor i bonusar.
På ett av de företag där uppsägningarna varit värst, Volvo, fick vd Leif Johansson 3,4 miljoner i bonus. Detta innebär att hans inkomst av tjänst hamnade på 35,5 miljoner kronor.
Under 2009 har uppsägningsvågen fortsatt, även om den avmattas lite efter sommaren.
Finansminister Anders Borg har gång på gång ondgjort sig över de olika bonusprogrammen. Men inga konkreta åtgärder har vidtagits för att få ett stopp.
Ännu finns det inte uppgifter om bonusutfallet för 2009. Men det skulle förvåna om bonusarna upphört. Om det skulle vara så finns det andra metoder för storföretagen: att höja den fasta lönen eller andra sinnrika ersättningssystem för de verkställande direktörerna.
Kjell Pettersson
kjell@internationalen.se

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.