Vårdförbundet ilsknar till: ”Provocerande” att arbetsgivarna (SKL) går ut i media

09 november 2009

Inrikes, Nyheter

Sveriges kommuner och landsting (SKL) hotar att säga upp avtalet med Vårdförbundet. Det skrev Internationalen om förra veckan. I ett utspel i DN debatt säger nu SKL att de ”som seriösa arbetsgivare” måste överväga att säga upp avtalet.

Anna Karin Eklund, Vårdförbundets ordförande, menar att det är oerhört provocerande att SKL diskuterar detta i media istället för direkt med Vårdförbundet
Vad är det som händer just nu mellan SKL och Vårdförbundet?
– Vi har ett pågående samarbete med SKL där vi jobbar vidare på nationell nivå precis som vi gjort tidigare. Vi jobbar med den lokala lönebildningen vilket vi är överens om med SKL. Vi tycker dock att det är oerhört provocerande att SKL diskuterar avtalet i media i stället för direkt med oss. Vi har över 85 000 medlemmar som är anställda inom Sveriges kommuner och landsting.
På DN-ekonomi talar man om en krigsförklaring från Vårdförbundets sida, är det en konflikt på gång, eller kan parterna lösa situationen?
– Vi har ett avtal och vi tar ansvar för det avtalet. Hamnar vi i en situation där SKL skulle säga upp avtalet så går vi in i en avtalsrörelse. Alla vill hantera frågorna och lösa avtalen som två jämbördiga parter. Konflikt är inte något som man börjar tänka på när man går in i en avtalsrörelse. Vi ser scenariot lokal lönebildning snarare än konflikt.
Hur ser ni på att SKL skyller på den ekonomiska krisen som ett argument för att eventuellt säga upp avtalet om 2 procents löneökningar 2010 (för sjuksköterskor och andra grupper inom vårdförbundet)?
– Det är en allvarlig ekonomisk kris i både landsting och kommuner vilket Vårdförbundet är väl medvetna om. Detta får vi rapporter om varje dag, men vi har tagit vårt samhällsansvar för 2010 och jobbar väldigt mycket med lokal lönebildning.
Vårdförbundets chefsförhandlare Kerstin Sjöström säger i en kommentar till Internationalen att statens konjunkturinstitut i sin bedömning av avtalsrörelsen 2010 sagt att löneökningar mellan 1-2,5 procent är vad Sverige tål och att Vårdförbundets avtal alltså ligger helt inom rimlighetens gränser.

Liza Ahnland
liza@internationalen.se

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.