Våg av studentprotester drar över Europa

24 november 2009

Nyheter, Utrikes

Den 12 september demonstrerade tyska studenter och elever i mer än 40 tyska städer. I Frankrike, Österrike, Danmark och nu senast Tyskland har det under det senaste året varit omfattande student- och elevmanifestationer.

Den gemensamma nämnaren i protesterna är att skolan och då i första hand universiteten mer och mer blir anpassade efter näringslivets krav och villkor.
I Tyskland demonstrerade studenter och elever i mer än 40 tyska städer. På ett av plakaten som syntes i de täta demonstrationsleden och manifestationerna fanns budskapet ” Rika föräldrar åt alla”.
Det som gör situationen än mer laddad är att den tyska regeringen har stött krisande kreditinstitut och banker med hundratals miljarder euro samtidigt som de inte satsar några extrapengar på utbildning.
Resultatet av den förda skolpolitiken blir precis som i Österrike större klasser, färre lärare, slitna lokaler och gamla läromedel.
Dessutom är det uppenbart att den tyska skola liksom den österrikiska genom höjda avgifter alltmer blir en sluten skola för de som haft turen att ha relativt eller mycket välbeställda föräldrar.

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.