Svininfluensan skrämmer västvärlden: Men varje år dör miljoner i tbc & malaria

23 november 2009

Kommentar, Nyheter

Nu börjar svininfluensan slå till ordentligt i Sverige. Varje vecka rapporteras det om smittspridningen och i helgen dog den åttonde svensken i sjukdomen.
Den här artikeln handlar inte om du ska vaccinera dig eller inte. Den här artikeln handlar inte heller om de konspirationsteorier som finns.
Den här artikeln kommer istället att handla om de som står i skuggan av svininfluensan – de tuberkulossjuka. För dem finns inga gigantiska nödhjälpsprogram, ingen internationell mediahype och inga pengar till forskning.

Det var i slutet av april som den nya influensan upptäcktes i Mexiko. Media började sin uppskruvade rapportering. Mexikaner i munskydd och isolerade smittade i vita tält, det var bilden av en katastrof som kablades ut.
11 juni sa WHO att svininfluensan var en pandemi. Sverige bestämde sig för att massvaccinera och köpte in 18 miljoner vaccindoser för tre miljarder kronor. Rädslan för att massor av folk skulle bli så sjuka att de stannade hemma från jobbet var så stor att vaccineringen blev gratis.
Samtidigt pågår en pandemi i det tysta.
4 000 människor dör varje dag till följd av tuberkulos. Bara i Europa upptäcker man 55 nya fall – varje timme. Och mer än nio miljoner människor, lika många som bor i Sverige, insjuknar varje år i sjukdomen.
– Man räknar att 1,7 miljoner dör av tbc varje år, men det är en uppskattning, en del får aldrig diagnosen. Sen svininfluensan upptäcktes i april har ungefär 800 000 dött i tuberkulos, säger PehrOlov Pehrson, infektionsläkare från organisationen Läkare utan gränser.
Hittills har officiellt cirka 8 000 dött av svininfluensan i hela världen.

En gång i tiden fanns tuberkulos i Sverige.
– 1875 var situationen i Sverige som den är i fattiga länder idag. Var tredje person var smittad. Tuberkulos är en fattigdomssjukdom. I Sverige minskade sjukdomen genom att trångboddheten minskade och maten blev bättre, berättar PehrOlov Pehrson.
Den rika världen lyckades stoppa tuberkulos. 1975 sa man i Sverige att sjukdomen var så ovanlig att man slutade vaccinera barn. Så glömdes tuberkulos bort av den rika världen. Forskningen stannade upp och den senaste medicinen för att behandla sjukdomen kom på 1960-talet.
– Men pandemin fanns hela tiden utanför vårt synfält och drabbade fattiga människor, säger PehrOlov Pehrson och berättar om problemen med att diagnostisera sjukdomen.
– Idag används samma teknik som på 1880-talet. Det är krångligt och svårt och osäkert. Och metoden funkar inte på barn och hivsmittade.
Behandlingen av de sjuka är lång och komplicerad. Och det vaccin som finns skyddar inte mot lungtuberkulos och inte heller mot smittspridning.

Om vi har lyckats utrota tbc här i Sverige en gång, då borde det väl gå att göra i alla länder?
PehrOlov Pehrson menar att det handlar om ekonomiska intressen.
– Forskarna är som fotbollspelare, de springer efter bollen. När intresset för en sjukdom minskar flyttar kunskapen och erfarenheterna.
Just nu är svininfluensan i fokus. På mindre än ett år har läkemedelsindustrin lyckats ta fram ett vaccin. Redan den 18 maj, mindre än en månad efter det att influensan ”upptäcktes”, tecknade Sverige ett avtal med vaccintillverkaren Glaxo Smith Kline.
– Priset på läkemedel ska bekosta utvecklingskostnaderna och tuberkulos är inte en kapitalstark marknad. Läkemedel är riskkapital och om man är det minsta tveksam satsar man inte. Det som krävs är ett annat system, säger PehrOlov Pehrson.

Läkare utan gränser tycker att man ska ha ett system där man bestämmer vad man vill ha, till exempel ett billigt, enkelt diagnostiseringssystem som går att använda i fält och som upptäcker alla tbcfall. Sen lägger olika länder pengar i en pott och den som tar fram en produkt får pengarna mot att de lämnar ut produkten och inte kräver monopol på den.
– Men det här vill förstås inte läkemedelsindustrin. Ett bra vaccin mot tbc lär heller inte komma de närmaste 10-20 åren, säger PehrOlov Pehrson.
Han menar att det är den fria marknaden som gjort att svininfluensavaccinet producerades så snabbt, och saknar ett rättviseperspektiv i vaccinationsdebatten.
– Man upprörs över att politiker och ishockeyspelare fått vaccin före andra men man glömmer bort den kö av miljoner av människor som aldrig kommer fram för att få vaccin. Det är fullkomligt groteskt, säger PehrOlov Pehrson.
På lång sikt är det fattigdomsbekämpning som är botemedlet mot tuberkulos.
– Men på vägen dit behöver vi hjälp av läkemedel, diagnostiseringsverktyg och vaccin, säger PehrOlov Pehrson.

Hur dödlig svininfluensan kommer att bli är idag omöjligt att svara på. Men de första panikprognoserna stämde inte, även om influensaspridningen tagit fart de senaste veckorna i Sverige. Och vi ska komma ihåg att en miljon människor i världen, mellan 1 000 och 3 000 i Sverige, årligen dör av den vanliga influensan.
Den största pandemin i nutidshistorien, spanska sjukan 1918, tog livet av uppskattningsvis 50 till 100 miljoner. Men dödligheten var bara cirka 2 procent. Alltså två av hundra smittade dog. Uppskattningarna om hur många som drabbades av pandemin varierar mellan 30 procent och 60 procent av jordens befolkning.
Spanskan slog till i slutet av första världskriget när folket led av krigets sviter och immunförsvaret var försvagat.
”Från utlandet kommer rapporter om en dödlighet på en per hundratusen invånare. Detta innebär att cirka 90 personer kan tänkas dö i Sverige.” skrev Expressen den 28 oktober.
Frågan är om siffran egentligen skulle vara så mycket högre utan massvaccinering.

Varifrån kommer då svininfluensan? Det finns de som menar att djurindustrin är skyldig.
Den amerikanske marxisten Mike Davis skriver i International Viewpoint från april att industrialiseringen av jordbruket har gjort att influensavirus uppkommer.
Och i Mexiko startade epidemin i närheten av stora svinindustrier. I samhället La Gloria har invånarna länge kämpat mot den stora svinproducenten i området. 60 procent av befolkningen har länge lidit av respiratoriska sjukdomar (i andningsorganen) berättar Dick Emanuelsson i tidningen Flamman 5 juli. Han skriver också: ”År 2008 slog PEW-kommissionen (Pew Commission on Industrial Farm Animal Production) fast att förhållandena för uppfödning och inspärrning av djur i industriproduktion, framför allt vad gäller svin, skapar en perfekt miljö för en rekombination av virus av olika rötter.”
Så kanske är det (svin)kapitalets jakt på profit som skapat svininfluensan. Klart är i alla fall att det är läkemedelsindustrin som tjänar på den.
Den tyske marxisten Thadeus Pato skrev i International Viewpoint i juni:
”Vi måste komma ihåg att varje år dör miljoner människor helt i onödan, inte bara av hunger utan också av enkla, lättbotade sjukdomar. Men de dör inte i imperialismens metropoler utan i periferin. För de 1,6-3 miljoner som varje år dör av tuberkulos, de 1,5-2,7 miljoner som dör av malaria (för att inte tala om de 8,8 miljoner som dör av hunger) finns det inga gigantiska nödhjälpsprogram, ingen internationell mediahype, ingen gratis vaccinering, inga pengar till forskning. Men de här människorna kan man inte göra pengar på…”

Mariela Quintana Melin
mariela@internationalen.se

, , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.