“Staten har inte råd att bevara skog”

02 november 2009

Inrikes, Intervju, Miljö, Nyheter

Gammelskogen är en koldioxidsänka som inte får avverkas! Det menar stiftelsen Ett klick för skogen. De köper skogen som myndigheterna vill bevara men inte har resurser till.
– På så vis gör vi mest nytta! säger Ann Murugan från stiftelsen.

Ostörd så kallad gammelskog är en effektiv koldioxidsänka. Det framkommer i en forskningsartikel, publicerad i september i tidskriften Biology Letters av Micael Jonsson och David Wardle från Svenska Lantbruksuniversitetet, SLU, i Umeå.

Det har visat sig att gammelskogens effektivitet som koldioxidsänka kan förklaras genom att den lagrar en stor mängd kol i marken och att effektiviteten ökar i takt med att skogen får växa ostört. Forskningsresultaten stöds bland annat i en artikel i tidskriften Nature 2008 där forskaren Luyssaert menar att det är ett problem att gammelskog inte är skyddad av internationella avtal idag.

I Sverige finns bara fyra procent gammelskog kvar och det är i princip endast den fjällnära skogen som är helt skyddad från avverkning. Läget är mycket kritiskt eftersom staten inte har någon möjlighet att bevara den gammelskog som finns kvar.

Insamlingsstiftelsen Ett klick för skogen samlar in pengar för att köpa upp och bevara gammelskog i Sverige. Med hjälp av ideella krafter har stiftelsen lyckats bevara två skogar, Årenjarkka i norr och Verle i söder.
– Det finns många fler skogar att kämpa för, säger Ann Murugan, en av grundarna.

Vad är gammelskog och varför är den så viktig?
– Skog äldre än 130-150 år kan betecknas som gammelskog, beroende på var i Sverige den står. Det är en mycket gammal skog som uppkommit genom naturlig föryngring med en stor andel gamla träd och död ved. Skogen är relativt orörd och har direkt avgörande betydelse för den hotade och sällsynta delen av skogens flora och fauna, säger Ann Murugan.
– Forskningen visar att gammelskogen fortsätter att lagra kol även fast skogen bara blir äldre och äldre, det är därför den är en så bra koldioxidsänka.

Ni skriver i ett pressmeddelande att staten inte har möjlighet att bevara den lilla andel gammelskog som finns kvar idag, varför är det så?
– Statliga myndigheter som Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen får ettåriga budgetar för att köpa upp och bevara skyddsvärd skog. Tyvärr räcker inte deras budget till att bevara all skog som hotas att avverkas. Vi fokuserar på att köpa upp just sådana skogar myndigheterna vill bevara men inte har resurser till. Istället för att de avverkas och går förlorade för alltid köper vi upp och bevarar dem.

Vad händer nu?
– Vi samlar in pengar till skog nummer tre och jag förhandlar med två ägare till avverkningshotade gammelskogar, berättar Ann Muragan.

Liza Ahnland
liza@internationalen.se

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.