Metallklubben är missnöjd och kräver ministerns avgång

30 november 2009

Nyheter

Kritiken från Volvoarbetarna i Umeå har varit hård mot näringsminister Maud Olofsson. Krav på hennes avgång har ställts i ett uttalande på ett fackföreningsmöte med 500 medlemmar.

När hoten om en flyttning av hela monteringsverksamheten för tillfället har avvärjts, passar Maud Olofsson påpassligt att acceptera klubbens gamla begäran om en träff.
– Det är för sent att komma med höet när hästen är död. Tack och lov dog inte hästen, men det var inte tack vare Maud Olofsson agerande utan trots det, säger Jan-Olov Carlsson, vice ordförande, i en ironisk kommentar.
Mötet mellan fackets representanter och Maud Olofsson gav inget nytt till frågan om förutsättningar för tillverkningsindustrin i Norrland. Maud Olofsson hävdar att transportstödet är låst på nuvarande nivå till 2013. Metallklubben på Volvo Lastvagnar i Umeå är inte nöjda med svaret och menar att kravet på hennes avgång som näringsminister inte förändrats av träffen.

Följande uttalande antogs av medlemsmöte för Volvoarbetarna i Umeå:
”Avgå Maud Olofsson”
”Som näringsminister borde Maud Olofsson arbeta för en väl fungerande industripolitik i Sverige. Här har hon misslyckats totalt.
Som näringsminister borde Maud Olofsson skapa bra förutsättningar för en bra verkstadsindustri i Norrland. Här har hon sovit på sin post. När Norrlands största verkstadsindustri riskerar att förlora 1 000 arbetstillfällen borde näringsministern vidta åtgärder för att skapa förutsättningar för att bevara dessa arbetstillfällen. Här har Maud Olofsson misslyckats totalt.
När ett vinstdrivande företag beslutar om en placering av sin produktion så spelar inte den totala vinsten någon som helst roll, då jämför man placeringsorterna, krona för krona på respektive ort. Detta förstår uppenbarligen inte Maud Olofsson. I sina uttalanden visar hon att hon inte har kapacitet att kvarstå som näringsminister.
När en verkstadsklubb av Volvos storlek begär en träff med Maud Olofsson väljer hon att inte ha tid, fast hon själv kan välja tid och plats. Hennes val av att inte vilja träffa Metallklubben visar att hon inte är kapabel att förstå sin uppgift som näringsminister.
Det enda rimliga är att Maud Olofsson lämnar sitt uppdrag som näringsminister. ”

, , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.