Klimatmötet i Köpenhamn: en startpunkt?

03 november 2009

Analys, Miljö, Utrikes

Nedräkningen inför FN:s klimattoppmöte i Köpenhamn i dec­ember har börjat. Demonstranterna väntas bli många. Men vad hoppas rör­elsen egentligen på? Varför är mötet så viktigt?

– Jag har inget förtroende för FN:s klimatprocess, de har pratat i 15 år men mycket lite har hänt. Det säger den danska aktivisten Peter Nielsen på telefon medan han stressar till nästa planeringsmöte inför de stora Köpenhamnsprotesterna i december.
Nu är det bara lite mer än en månad kvar till det stora FNmötet i Köpenhamn där ett nytt klimatavtal ska förhandlas fram av världens ledare. Ett avtal som ska ersätta Kyoto-protokollet som går ut 2012. Många ser dessa förhandlingar som tillfället då världen kan räddas eller förloras, andra ser det snarare som en startpunkt.

Liksom Peter Nielsen har Kristina Martinsson, som är en av de inom Socialistiska Partiet som jobbar med frågan, inga stora förhoppningar när det gäller själva förhandlingarna.
– Jag tror inte att de rika ländernas ledare är beredda att göra de uppoffringar som krävs, säger hon.
Skälet till den skepticism som många känner ligger i konflikten mellan nord och syd, mellan de industrialiserade länderna och de fattiga länderna eller de som håller på att industrialiseras. De rika ländernas ledare menar att alla måste ta lika stort ansvar för klimatet. Kina som släpper ut nästan lika mycket som USA har därför nästan lika stort ansvar och måste alltså göra nästan lika stora anpassningar och minskningar av sina utsläpp. Ett land som Sverige har däremot knappt något ansvar alls.

Om man ser det från ett tredjevärldenperspektiv blir det annorlunda. Det är länder i tredje världen som drabbas hårdast av klimatförändringen. Man menar därför att i-länderna måste ta ansvar för de historiska utsläpp som orsakat den grad av klimatförändring som vi har nu. De menar också att det är omöjligt för dem att gå med på avtal som håller tillbaka deras utveckling och garanterar dem en framtid i permanent fattigdom som de aldrig kan ta sig ur. Många menar att det är just det som västvärldens ”lika ansvar för alla”-avtal leder till.
Orättvisan kan kanske illustreras bäst om man istället ser på utsläppen utifrån ett per capita-perspektiv. Då blir exempelvis Sverige en betydligt större bov än Kina och det visar också enligt många det absurda i att Kina skulle ha lika stort ansvar som USA.
För även om Kinas totala utsläpp är nästan lika stort som USA:s så släpper varje kines ut cirka 4,3 ton koldioxid per person. I Sverige är siffran 5,4 ton och i USA hela 19,5 enligt Världsbankens statistik.

Det är bland annat den här konflikten som gör att aktivister som Kristina Martinsson och Peter Nielsen har svårt att tro på några lösningar vid förhandlingsborden i Köpenhamn.
De påpekar också att förhandlingarna i Köpenhamn inte är en slutpunkt där världen kan räddas eller falla. Istället menar de att det lika gärna kan vara en början.
– Det kan vara bättre att förhandlingarna havererar helt än att det så kallade COP15-mötet leder till ett dåligt avtal. För om resultatet blir dåligt kommer vi och klimatet tvingas leva med det i årtionden, men om förhandlingarna havererar kommer världens ledare tvingas tillbaka till förhandlingsborden, säger Kristina Martinsson.
Förhoppningen är att det då inte bara finns en insikt om att det krävs radikalare förändringar utan att det också kommer att finnas en stark klimatrörelse som kan pressa i den riktningen.

Det är denna radikala rörelse som Kristina Martinsson tror kan bli det verkliga resultatet i Köpenhamn.
– Det planeras redan massor av aktiviteter och massiva demonstrationer så det är extremt viktigt att folk åker ner, säger Kristina Martinsson.
– Det kommer vara en början i att pressa världens ledare på riktigt men också i att visa vårt stöd för många av tredjevärldens krav. Det som krävs är också att denna rörelse inser att klimatfrågan i slutändan aldrig kan lösas inom det kapitalistiska systemet, fortsätter hon.

Peter Nielsen, som har så fullt upp med planeringen att han knappt hinner svara i telefon eller på mejl, är precis som Kristina Martinsson både skeptisk till vad FN:s möte kommer leda till och entusiastisk över de protester som planeras.
Vilka dagar måste man absolut vara i Köpenhamn för att protestera?
– Den stora demonstrationen den 12 december är ett absolut måste. Men det finns också viktiga och stora aktiviteter alla andra dagar i princip i två veckor, säger Peter Nielsen.
Den 13:e blir det en massaktion. Det är en så kallad ”hit the production-aktion”. Tanken är att blockera en av Köpenhamns hamnar. Den här protesten går ut på att uppmärksamma alla onödiga transporter och den orättvisa som dessa leder till.
– Vi importerar mängder av mat från fattiga delar av världen, även från platser där människor svälter, men när maten väl kommer hit slängs massor av den. Det är dessa saker och transporternas klimatpåverkan vi protesterar mot, säger han.

En annan viktig dag är den 16 december. Då är planen att ta sig in på COP15-mötets område och skapa sitt eget forum inne på området.
– Genom denna aktion vill vi sätta en egen radikal och rättvis dagordning säger Peter Nielsen.
En sådan dagordning kommer också att sättas på andra sätt under Köpenhamnsmötet. Det kommer bland annat att organiseras ett stort motmöte där människor som är kritiska till COP15-processen kan mötas och diskutera.
– Säg till så många som möjligt: ”Åk till Köpenhamn!” för något så här stort händer nästan aldrig så nära Sverige, och detta kommer att bli stort, säger Kristina Martinsson från Socialistiska Partiet.

———————————-
”De vill inte att vi ska protestera”

Alla är inte entusiastiska över att det förväntas komma tusentals männi-skor till Köpenhamn och protestera för en hållbar framtid för planeten.
Just nu märks detta tydligast på att Köpenhamns kommun vägrar att samarbeta för att skaffa fram bostäder till alla som förväntas komma.

– För tillfället finns det sovplatser för ett antal tusen människor men det behövs betydligt fler, säger den danske aktivisten Peter Nielsen.
De danska aktivisterna har haft stora problem att få tillgång till skolor och sporthallar där folk kan sova.
Peter menar att det också finns en annan teknik för att hålla demonstranter borta. Den taktiken går ut på att skrämmas.
– Polisen vill att vi som protesterar ska känna oss som terrorister som de har anledning att godtyckligt stoppa och visitera när de känner för det, berättar Peter Nielsen.
Han menar att mötet har planerats som det har gjorts just för att hindra att det störs av människor som tycker att det krävs radikala förändringar.
– Danmark är ett land som inte drabbats av klimatförändringarna, vi har ingen stor klimatrörelse och än svårare blir det så klart när det är vinter och svårt att hitta logi åt alla. Men vi tänker inte låta dem stoppa oss, avslutar Peter Nielsen.

Erik Sjöberg
www.newlifecopenhagen.com kan du hitta sovplatser hemma hos Köpenhamnsbor.

—————————-
Här är några av de viktigaste aktionerna:

11 DECEMBER
Anti-corporate day, Don’t Buy the Lie!
Under den här dagen tillåts företag delta i COP15-mötet och framföra hur de ska lösa klimatkrisen. En mängd aktioner planeras denna dag.
http://notyourbusiness.hacklab.dk

12 DECEMBER
Den stora demonstrationen
Den kommer gå från centrala Köpenhamn ut mot mötet. Det kommer finnas både revolutionära och reformistiska block. Klä er varmt, det kommer att vara kallt och långt att gå.
Det finns också uppmaningar att demonstrera på så många andra platser i världen som möjligt, så om du inte kan åka till Köpenhamn kan du demonstrera där du befinner dig, se http://www.globalclimatecampaign.org/

13 DECEMBER
Hit the production! Action at the source of the problem!
Blockad mot en av Köpenhamns största hamnar.

14 DECEMBER
En mängd aktioner i solidaritet med klimatflyktingar och för öppna gränser.

16 DECEMBER
Reclaim power!
En massaktion kommer att genomföras där aktivister ska försöka ta sig in på COP15-området för att sätta en egen dagordning.

, , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.