Göteborgs hamn privatiseras

16 november 2009

Göteborg, Inrikesnotiser, Notiser, Nyheter

Göteborgs kommunstyrelse tog förra veckan beslut om att stycka upp och senare sälja ut stuveriverksamheten i Sveriges största hamn, Göteborgs. Beslutet mötte hård kritik från hamnarbetarna. Transport och Hamnarbetarförbundet gick ut i en gemensam protestaktion.

Förslaget gick ut på att stycka upp hamnen i flera kommunala bolag som säljs vidare under nästa år. Spekulanter från bland annat Kina har redan visat intresse.

I ett pressmeddelande tidigare i höst skrev Svenska Hamnarbetarförbundet att man är övertygade om att en privatisering skulle innebära stora risker för handel, tillväxt och arbetstillfällen i hela Göteborgsregionen. Enligt en undersökning är 78 procent av hamnarbetarna mot utförsäljningen, tre procent är positiva.

– Vi vet utifrån det senaste decenniet att hamnen har potential att skapa stora vinster åt Göteborgs Stad. Vi vill utveckla vår arbetsplats och jobba för att dra in pengar till den kommunala välfärden, inte till privata aktieägare, sa Peter Annerback då, ordförande för fackförbundet Hamn4an.

Se också hamnfyrans hemsida

Mariela Quintana Melin
mariela@internationalen.se

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.