Fallet Vattenfall och vår sorgligt oansvariga överhet

23 november 2009

Kommentar, Nyheter

Brunkol, kärnkraft, gas, vatten, vind…Statlig styrning av statliga företag. Icke. Uteslutet. Klimatpolitiska mål. Glöm det. Låga elpriser för konsumenterna. Har aldrig varit aktuellt.

Sak samma om det varit en socialdemokratisk regering eller en borgerlig. Vinsten har varit överordnad alla andra intressen.
Och eftersom Sverige bestämt sig för att vara bäst i EU-klassen när det gäller avregleringar var givetvis regeringen Persson först med att avreglera elmarknaden. Den politiska inriktningen tycks det mer eller mindre ha rått politisk enighet om.
Först en rejäl bolagisering av statliga företag, sedan avreglering och slutligen privatisering.
Samhällsintresset och människors behov av fungerande post eller apotek, liksom fallet tillgång till billig el, är totalt underordnade kravet på att gå med vinst för respektive företag.
Sedan må statsmakten haft styrelserepresentanter, antingen socialdemokratiska eller borgerliga, de har aldrig brytt sig om att lägga förslag eller fatta beslut om målet och meningen med respektive verksamhet. Kulorna tickar ju in till statskassan.
Så går det som det går. Som på Posten som nu dagarna kommit med den revolutionerade idén att dra in antalet postlådor, och i de fall de blir kvar höja dem så mycket över markytan att den som sitter i rullstol inte når upp till brevinkastet. Undrar vilka konsulter och konsultfirma som arvoderats till miljoner under ett par år för att se över behovet av brevlådor…
Vattenfalls vd Josefsson har fått klä mycket skott.
Helt i onödan. Han har helt enkelt följt den gällande politiska manualen. Att leverera så hög vinst som möjligt till statskassan. Maud Olofssons agerande behöver inte ens kommenteras. Hon talar så att säga för sig själv…
Inte helt oväntat kommer nu ett utspel från Jan Björklund – som får oss konspiratoriskt lagda att fatta misstankar – om att man måste starta en diskussion om det statliga ägandet av Vattenfall. Det vill säga om hela eller delar av Vattenfall ska säljas ut…
Maud Olofsson och centern som tidigare varit emot en sådan privatisering intar en nog så talande tystnad.

Privatiserade vinster
Har man anlag för svart humor kan man läsa det före detta språkröret Birger Schlaugs blogg från den 13 november. Han skriver där, innan det avslöjades att Maud Olofsson visste allt som hon först förnekade, bland annat:
”Vattenfall har gjort det enda riktiga. De har – styrelse, ägare och fackliga representanter ovetande – skrivit på ett avtal som innebär att man får ta ansvar för en olycka i något av sina tyska kärnkraftverk.
Lysande! Så skall en marknad fungera! Bolag ska inte komma undan risker genom att privatisera vinster och socialisera kostnader…”
Det finns rätt många i detta land som vill att samhället ska kontrollera och utan vinstintressen ha det fulla ansvaret för exempelvis post, apotek och Vattenfall.
Dessvärre finns det inget parti i nuvarande riksdag som har de ambitionerna.
Den gångna veckans turer kring Vattenfall visar att det inte bara är Maud Olofsson som trasslat in sig i Vattenfalls turbiner.
Kjell Pettersson
kjell@internationalen.se

, , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.