Coard är fri – Internationalen är friare

02 november 2009

Kampanj för INTIS

maurice-bishopÄr det någon som minns Maurice Bishop och Bernard Coard?

För några månader sedan,  den 5 september, frigavs Coard tillsammans med en grupp kamrater ur Richmond Hill-fängelset på den västindiska ön Grenada. Coard tillhörde en gång den mer stalinistiska falangen inom The New Jewel Movement som 1979 tagit makten genom en revolution i den forna brittiska kolonin. Under ledning av Maurice Bishop utvecklades det folkliga deltagandet i Grenadas revolutionära omvandling.

Men motsättningarna ökade inom den ledande gruppen och den 13 oktober 1983 störtades Bishop av Coards falang för att sex dagar senare arkebuseras tillsammans med tio andra ledare inom rörelsen. Kuppen togs som förevändning av Ronald Reagan att en vecka senare invadera Grenada och rader ut revolutionen.

Internationalen hade en reporter på plats, Stieg Larsson, och dåtidens läsare kunde följa utvecklingen direkt vecka för vecka. Den numera 65-årige Coard säger sig bittert ångra sin kupp och skyller på Kuba. På väg till Jamaica och sin hustru, efter 26 år i fängelse, passerar han kanske Grenadas flygplats: Maurice Bishop International Airport.

Tiden, människorna och livet förändrades. Men Internationalen kämpar vidare för idealen om de många arbetande människornas eget fria styre av vårt samhälle. Hjälp oss att sprida det budskapet genom tid och rum!

Prenumerera på Internationalen.

, , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.