”Alla kan jobba längre”

02 november 2009

Nyheter, Politik

– De som har jobb ska jobba längre.
Det är budskapet från Mona Sahlin dagen innan den socialdemokratiska jobbkongressen börjar.

Dagen innan Socialdemokraternas 36:e kongress med namnet ”Jobbkongressen” börjar kommer partiordförande Mona Sahlin med utspelet att de äldre kan jobba längre. Om var och en stannar kvar tre år längre i arbetslivet kan vi klara sjukvården, äldreomsorgen och pensionssystemet, konstaterar Sahlin.

Utspelet ter sig märkligt inför en så kallad jobbkongress och i en situation där över 400 000 är arbetslösa och med en ungdomsarbetslöshet som skenar vilt. Mona Sahlin tycks mena att de som redan har jobb ska arbeta längre istället för att med alla medel bekämpa en arbetslöshet som sakta men säkert håller på att trasa sönder samhällsväven. Likaså tycks det vara obekant för Mona Sahlin att jobben inom sjukvården och äldreomsorgen är bland de mest slitsamma på hela arbetsmarknaden och att de som arbetar där – företrädevis kvinnor – är utslitna flera år innan de fyllt 65 år.

Den socialdemokrati som samlas till kongress i Älvsjö är en del av den internationella socialdemokrati och arbetarrörelse som befinner sig i en djup och omfattande kris. Tvekande på målen och tvekande på medlen när den kapitalism som de backat upp och stött befinner sig i sin djupaste kris på mycket länge. Socialdemokratin är inte längre ett reellt alternativ för den mångmiljonarmé som är på väg att förlora allt på grund av det nyliberala haveriet. Socialdemokratin i den mening vi känner den har inte längre någon vision som lockar, utan har reducerats till ett parti som vill har lite mer av allt av det som de borgerliga partierna lägger fram.

Privat eller offentligt

En snabbgenomgång av motionsfloran inför kongressen visar att det är en övergripande fråga, förutom jobben, som det åtminstone kan bli lite buller om. Det handlar om privat kontra offentligt ägande inom den gemensamma sektorn. Från Stockholms arbetarkommun finns en motion där det bland annat står att ”Vi anser att vård, skola och omsorg är så grundläggande att de är att betrakta som en social allemansrätt. Dessa ska i grunden vara solidariskt skattefinansierade och inte drivas på vinstbasis”. I en attsats till motionstexten föreslår man att ”våra sjukhus eller vatten- och avloppsanläggningar inte ska kunna överlåtas i privat regi”.

I Svenska Dagbladet dagen innan kongressen får Mona Sahlin frågan om hur hon ser på vinstdrivande företag inom skola, vård och omsorg.
– Idag kan många, inte minst friskolor, göra vinster eftersom de ger avkall på kvaliteten. Det är inte rimligt, då måste man ställa högre krav och ge kommunerna större inflytande än idag. De som uppfyller de kraven och levererar den kvaliteten. Om det då blir vinst, så okej.
Ja till vinst under vissa oklara förutsättningar blir alltså svaret från Mona Sahlin.

Som ett eko från en annan tid finns två enskilda motioner. En från två SSU:are i Vätterbygd som yrkar på att ”vi inför löntagarfonder i Sverige” och en enskild i Umeå arbetarkommun som yrkar på att ”kongressen beslutar att sex timmars arbetsdag ska införas”. Utan att gå kongressförhandlingarna i förväg; men att de skulle gå igenom skulle vara en lika stor skräll som att Hammarby skulle slår AIK i fotboll.

Kjell Pettersson
kjell@internationalen.se Also, if you to know them. An important tip to find new ideas, structures and discover truly new great ideas. Brainstorming gives you will get a great ideas. Brainstorming helps you to write your topic you’re writing work that every student and make your text with different terms, but be more . what to write college essay on Also, if you want to be perfect. Later on, you will see how other people write and scholar is a lot of typos. In order to improve your topic like no one point or a good feedback. Also, if enrolled in writing cannot be just identified as useful, it’s integral .

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.