”Vi liberaler tänker på Afrika”

30 november 2009

Kommentar, Nyheter

Förra helgen hade Folkpartiet landsmöte. Medborgartest, språkkrav, skattesänkningar för de rika och försämringar av arbetsrätten var några frågor som diskuterades.

Partiledaren Jan Björklund gick också till attack på närodlad mat i sitt tal.
”Vi liberaler tänker på Afrika. Därför säger vi tänk globalt, och handla globalt!” sa Björklund.
Björklund tycker alltså att det är bättre att vi köper mat som måste transporteras över hela jordklotet än att vi äter mat som odlats i närheten där vi bor.
Att transporter står för en stor del av de globala koldioxidutsläppen är inget Jan Björklund bryr sig om. Inte heller verkar han förstå att det är just de fattiga i syd som drabbas först och hårdast av klimatförändringarna.

Björklunds recept
Jan Björklund säger: ”Att livsmedel ska framställas ”närodlat” är en omskrivning för att vi inte ska importera från u-länder. Samtidigt är det ju just modernt jordbruk och livsmedelsproduktion som skulle kunna lyfta dessa länder ur fattigdom.”
Enligt Björklund är Miljöpartiet de största förespråkarna för närodlad mat. Han tycker det är ”u-landsfientligt” och säger: ”Inga förslag i svensk debatt skulle så effektivt låsa in de fattigaste länderna i permanent fattigdom.”
Frihandel, fri konkurrens och fri företagsamhet är receptet för att bryta fattigdomen, tycker Björklund. Och lösningen på klimatkrisen stavas förstås kärnkraft.

Mariela Quintana Melin
mariela@internationalen.se

, ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.