”Nytt parti för hyresgäster?”

23 november 2009

Inrikes, Stockholm

Missnöjet var stort när hyresgäster i Stockholm diskuterade regeringens förslag att hyresrätter ska ge vinst. Behövs ett nytt parti för hyresgästerna? Regeringens förslag att kommunala bostadsbolagen måste gå med vinst diskuterades i tisdags vid ett möte i Stockholm.
Men mer realistiskt bedömdes det vara att starta en konkurrerande organisation till Hyresgästföreningen.

Det var Hyresgästföreningens fyra innerstadsföreningar i Stockholm och Nätverket för hyresgästernas boendetrygghet som arrangerade debatten.
Mötet inleddes med en genomgång av de förslag för allmännyttans framtid som kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell (KD) presenterade förra veckan.
I korthet går förslaget ut på att de kommunala bostadsbolagen ska lyda under marknadsmässiga avkastningskrav – och alltså måste börja gå med vinst. Självkostnadsprincipen ska tas bort och hyrestaket försvinner med det nya förslaget. Allt detta kommer att leda till kraftiga hyreshöjningar, menade mötesarrangörerna. Hyresgästföreningen och SABO (intresseorganisationen Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) har gett sitt stöd till förslaget.
– Det är en hyreshöjande politik som bedrivs av hyresvärdarna, SABO och Hyresgästföreningen, kommenterade Anna Hautala från en av innerstadens Hyresgästföreningar.

Kritik mot föreningen
Titeln på mötet var mer menad att presentera en utmaning till de etablerade partierna att ta hyresgästernas oro på allvar, men även Hyresgästföreningen fick mycket kritik för att ha förvandlats till en stagnerad, centralstyrd organisation som inte tar kampen för sina medlemmar. Det finns ett stort gap mellan ledningen och medlemmarna, menade en talare.
– Att bilda ett nytt parti tror jag är lite tungrott, jag tror att det är bättre att bilda en konkurrerande hyresgästförening för Stockholmsområdet, som i första hand ska jobba för sänkta hyror här i Stockholm. Vi ska utgå från de summor som hyresgästerna vill och kan betala, sade hyresgästen Jan Hedström.
En av arrangörerna, Beatrice Eriksson, svarade från podiet att möjligtvis befann sig basen för en sådan ny hyresgästförening just på mötet.

Linn Hjort
linn@internationalen.se

, , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.