”Hur siktar vi mot ett demokratiskt och socialistiskt samhälle?”

30 november 2009

Inrikes, Intervju, Nyheter

Helgen 5-6 december håller socialistiska partiet sin 23:e kongress.
– Missnöjet med kapitalistiska lösningar är utbrett, men detta har inte lett till ett brett motstånd över nationsgränserna, säger Alex Fuentes från verkställande utskottet.

Kongressen hålls när samhället präglas av en djup ekonomisk kris, massarbetslöshet och social utarmning. Hur ser du på den politiska situationen?
Det har under många år pågått ett veritabelt korståg mot den arbetande befolkningen världen över, och så är det även idag. Efter stalinismens totala kollaps i Öst i slutet av 80-talet och början av 90-talet har nyliberalismens dogmer blivit något av en bibel för kapitalägare och åtstramningsregeringar av diverse politiska kulörer.
Borgerligheten och imperialistiska makter, främst i USA och EU, har varit på offensiven medan arbetarrörelsen i land efter land i bästa fall har intagit en försvarsposition som lett till passivitet och uppgivenhet, trots att missnöjet med kapitalistiska lösningar är brett. USA:s krig i Irak och Afghanistan, Israels långvariga ockupationspolitik m.m. liksom klimatkrisen och kriskapitalismen borde vid det här laget ha lett till ett allomfattande motstånd över nationsgränser. Men så är inte fallet, tyvärr.
Men detta bedrövliga tillstånd är ingen naturlag, i slutändan handlar det om styrkeförhållanden mellan de som har respektive inte har den ekonomiska makten i samhället. Det finns således ett utrymme för vänstern, och det i sig är en jätteutmaning för alla inom vänstern.

Vilka frågor kommer i första hand att diskuteras på kongressen?
Det är främst två saker. För det första hur vi socialister på kortare och längre sikt ser på perspektivet att tillsammans med andra antikapitalistiska krafter i fackföreningsrörelsen och i andra rörelser förena alla som är trötta på kriskapitalismen. Vi är ju alla övertygade om att en annan värld är nödvändig och därför också möjlig.
Diskussionen handlar mycket om vilken slags organisation vi behöver bygga idag, mitt uppe i kapitalismens stora kris, med sikte mot ett demokratiskt och socialistiskt samhälle. För det andra hur vi rustar oss politiskt för att utveckla veckotidningen Internationalen, eller ”Intis” som många brukar säga, till ett ideologiskt kampverktyg. Vi har inte råd att lämna den ideologiska kampen åt sitt öde och än mindre åt högerideologer. Det här med ”Intis” ser jag som en ödesfråga inför den närmaste framtiden.

Vad förväntar du dig av kongressen?
Att olika åsikter möts; att divergerande ståndpunkter leder till nya ställningstaganden och att det i sin tur leder till att Socialistiska Partiet kan ses av allt fler som en viktig osjälvisk del av ett bredare internationalistiskt och antikapitalistiskt perspektiv.

Intervju: Kjell Pettersson

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.