Våldsamma protester mot privatiseringar

27 oktober 2009

Notiser, Utrikes, Utrikesnotiser

Kinas stålindustrin skakas av omfattande arbetarprotester. Detta sedan flera stålverk privatiserats.

I Kina pågår i detta nu en omvandling av statliga företag till privat ägande. Under den senast tiden har tre stora protester ägt rum uppger www.tcotidningen.se
De våldsammaste protesterna har ägt rum inom stålindustrin, och vid en stålfabrik i Henanprovinsen misshandlades en företagsledare till döds. Andra strejker inom stålindustrin samlade tusentals arbetare där vissa i ledningen för företagen togs som gisslan.
Arbetarprotesterna har en direkt koppling till nedgången i efterfrågan av stål, vilket lett till uppsägningar men företagens privatiseringar har också följts av stora neddragningar.
När företagen var statliga innebar en anställning vid företag att den var livslång. Efter privatiseringen sägs arbetarna upp och får en förtidspension som ligger under den statliga minimilönen.

Kjell Pettersson
kjell@internationalen.se

,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.