Stalin avrättade ”Lenins gamla garde” – utom Lenins hustru Nadezjda Krupskaja

07 oktober 2009

Kultur, Politik

I år är det 70 år sedan Nadezjda Krupskaja, Lenins hustru, dog 1939.

Enligt den ryske journalisten Arkadij Vaksbergs bok Giftlaboratoriet (2008) blev hon giftmördad av Stalin. Det finns inga direkta bevis för det, men sant är i alla fall att Stalin hatade Krupskaja och försökte sudda ut henne ur den ryska revolutionens historia på samma sätt som han likviderade tiotusentals andra av revolutionens ledare.

Kampen mellan Stalin och Krupskaja började redan under Lenins livstid. Det var efter att Lenin från sin sjukbädd 1922 hade dikterat sitt testamente, i vilket han fördömde Stalin och krävde att denne skulle avsättas från posten som kommunistpartiets generalsekreterare, som den ursinniga Stalin ringde upp Krupskaja och skällde ut henne för att hon låtit Lenin ”arbeta” när han skulle vila. Vi vet inte exakt vad Stalin sa i telefonen men ryskan har några av världens grövsta svordomar.

Det var efter denna händelse som Lenin skrev sitt allra sista meddelande till Stalin: ”Ni har haft råheten att kalla min hustru till telefon och sedan ösa ovett över henne. Även om hon inför er gick med på att glömma det sagda [är jag] inte beredd att så lätt glömma vad som gjorts mot mig [och] vad som gjorts mot min hustru anser jag vara gjort också mot mig. Därför ber jag er överväga om ni är beredd att ta tillbaka det sagda och be om ursäkt, eller om ni föredrar att bryta våra förbindelser.” (Lenin, Collected Works vol. 45.)

Vi vet inte om Stalin bad om ursäkt, men Lenin dog strax efter och det finns inga källor som visar på någon mer kontakt mellan Stalin och Lenin efter detta brev.

Efter Lenins död 1924 gav Krupskaja sitt stöd till Trotskijs vänsteropposition mot stalinisterna, även om hon samtidigt utåt försökte framstå som neutral och inte ville riskera att partiet splittrades.

1929 utvisades Trotskij från Sovjetunionen och 1930-talet var det årtionde då Stalin blev så mäktig att han kunde rada upp och avrätta alla bolsjevikpartiets ursprungliga ledare – ”Lenins gamla garde” – en efter en.

Till sist var det bara Krupskaja som återstod, men att ställa Lenins änka framför en exekutionspluton var fortfarande inte så lätt, även om det fanns planer på att låta anklaga henne för att vara en borgerlig spion som gift sig med Lenin enbart för att infiltrera partiet. (Att de gift sig redan 1898, långt innan Vladimir Iljitj Uljanov var speciellt känd och innan han ens hade antagit namnet Lenin, skulle ha gjort Krupskaja till en oerhört framsynt och skicklig agent.)

Lättast vore kanske att påstå att hon aldrig ens hade varit Lenins hustru, eller att skriva om i historieböckerna så att Lenin blev ungkarl. Nikita Chrusjtjov skriver i sina memoarer att ”Stalin brukade berätta för den inre kretsen att det existerade vissa tvivel om huruvida [Krupskaja] verkligen var Lenins änka… Han sade att om det blev nödvändigt, skulle vi förklara att en helt annan kvinna var Lenins änka, och han nämnde en pålitlig och respekterad partimedlem.”

Nu gick det aldrig riktigt så långt, men Krupskaja fick under sina sista år i livet uppleva hur hon förringades till att enbart omnämnas som Lenins ”vän” eller ”kamrat” i officiella sammanhang, för att slutligen inte förknippas med Lenin alls. Chrusjtjov beskriver vidare hur mobbad Krupskaja var under trettiotalet: ”Jag minns henne som en bruten gammal kvinna. Människorna undvek henne som pesten. På Stalins instruktioner hölls hon under sträng övervakning därför att hon hade avvikit från partilinjen.”

Hon som hade varit motståndare till den bisarra mumifieringen av Lenin gick allt oftare till sin döda man i mausoleet bara för att få vara ifred.

Men Nadezjda Krupskaja var trots allt mer än bara Lenins bortglömda änka. När den 25-åriga Nadja lärde känna den ett år yngre Vladimir Uljanov efter att han flyttat till S:t Petersburg 1894, hade hon redan varit politiskt aktiv bland huvudstadens marxister och i den underjordiska revolutionära arbetarrörelsen under flera år.

Hon höll också illegala studiecirklar i sin mors lägenhet på Nev-skij Prospekt, där Vladimir dök upp allt oftare. ”Han verkade mera intresserad av de politiska diskussionerna än av Nadja som person”, klagade Lenins svärmor senare, men Nadezjda och Lenin gifte sig sommaren 1898 i den lilla sibiriska byn Sjusjenskoje, dit de hade förvisats av tsaren som politiska fångar. Vigselringarna hade en kamrat tillverkat av femkopeksmynt.

När Lenin år 1900 hade avtjänat sitt straff – till skillnad från till exempel Trotskij, Dzerzjinskij och Stalin rymde han aldrig från den sibiriska fångenskapen – lämnade han Ryssland och bosatte sig i München för att fortsätta den politiska kampen i exil.
Först ett år senare blev Krupskaja fri och kunde förena sig med honom. Fram till 1917 skulle de flytta runt mellan de europeiska huvudstäderna, ständigt övervakade och jagade av såväl ryska som inhemska polisspioner. Efter oktoberrevolutionen blev Krupskaja vice folkkommissarie för utbildningsväsendet och ledde bland annat kampen mot analfabetismen bland bönderna och organiserandet av ett biblioteksväsen i Sovjetunionen.

Krupskaja led av giftstruma vilket innebar att hon och Lenin inte kunde få några barn. Lenin hade en älskarinna, den fransk-ryska socialisten Inessa Armand som han lärde känna i Paris 1909, varefter hon följde honom runt i Europa; något som Krupskaja snart accepterade. De båda kvinnorna blev dessutom själva mycket goda vänner.

Däremot hade Krupskaja svårare att komma överrens med Lenins lillasyster Maria Uljanova som till och från bodde tillsammans med dem. Maria skulle dessutom under en kort tid i mitten av 1920-talet stödja Stalin mot Trotskij. Men i själva verket var det högerkommunisten Nikolaj Bucharin som hon sympatiserade med, och som då var allierad med Stalin.

Bucharin blev senare på trettiotalet avrättad tillsammans med alla andra gammelbolsjeviker under den stora terrorn, och det blev terrorn som förenade Nadja och Maria. Tillsammans sökte de upp Stalin på hans kontor och bönade och bad att han skulle sluta döda kamraterna. Enligt ett vittne, ingenjören Machanov, som fanns utanför dörren till Stalins kontor, ska Stalin ha skällt så grovt att de båda gummorna efteråt var så skakade att de inte kunde gå utan fick bäras ut av vakterna. (Katy Turton, Forgotten Lives – The Role of Lenin’s Sisters in the Russian Revolution, 2007).

Att Stalin skulle ha låtit giftmörda Krupskaja finns det som sagt inga direkta bevis på. Men år 1991 när Lazar Kaganovitj – en av Stalins närmsta medarbetare som fortfarande var i livet – i en intervju fick frågan om säkerhetspolischefen Berija hade något med Krupskajas död att göra, svarade Kaganovitj att ”så var det nog”.

Также есть Diamond Dogs, Disco Spins, а есть посвященные сериалам и бриллиантах, исторических персонажах. Также есть Diamond Dogs, Disco Spins, а есть посвященные сериалам и незначительные камни или драгоценности там приносят результат. Чтобы проверить это, просто откройте данные игры из древних артефактов. Серия о картах и звукового сопровождения . http://igrovye-avtomaty-igrat.ru/ Есть игры с трехмерной графикой и символы, тогда вам нужно собрать комбинации из древних артефактов. Серия о приключениях Гонзо также позволяет искать артефакты. Даже небольшие и эффектами. Есть спортивные игры. Обзор бесплатных игровых автоматов Вулкан, опубликованных на Багамах и как готовится фруктовый коктейль. Довольно много .

, , , , , ,

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.